DİĞER UZAY UÇUŞLARINDAKİ UFO GÖZLEMLERİ

1960’lı yıllardan beri, ABD’nin Mercury, Gemini ve Apollo serisi uzay uçuşlarının bazı refakatçi uçan cisimler tarafından izlendiği, bunların görüntü ve seslerinin kayıtlara geçtiği bilinmektedir. Bu görüntüler, UFO’larla ilgili çeşitli belgesellerde yer almıştır:

NASA’dan sızdırılan UFO fotoğraflarının ilklerinden biri, 26 Şubat 1962 tarihindeki Mercury-1 uçuşu sırasında, astronot John Glenn  tarafından çekilmiştir. Bu fotoğrafta, çok güçlü bir ışık saçan bir UFO net olarak görülmektedir (S15).

Aralık 1965’deki Gemini-7 uçuşu sırasında da, astronot James Lowell tarafından çekilen diğer bir fotoğrafta da, Armstrong ve Aldrin’in Ay’da gördüklerine benzeyen, yanyana duran bir çift UFO net olarak görülmektedir (S15).

Uzaydan Dünya’ya ilk canlı TV yayınının yapıldığı Apollo-7 uçuşu 11-12 Ekim 1968 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu uçuş sırasında, uzay aracının Dünya ile yaptığı konuşmaların sansürlü tutulan bir kısmı, İsviçre’deki bir dinleme merkezince ele geçirilmiştir. Bu konuşma kayıtlarına göre, Apollo-7, Avusturalya üzerinde iken UFO’lar tarafından yakından izlenmiş; aynı zamanda uzay aracının içinde, kaynağı belirlenemeyen yüksek frekanslı bir müzik sesi duyulmuştur (S87).

25 Aralık 1968’de yapılan Apollo-8 uçuşunda ise, Dünya ile olan telsiz bağlantısı bir süre kesilir ve Houston Uzay Merkezi büyük bir heyecana kapılır. Aynı heyecanı, milyonlarca TV seyircisi de paylaşmaktadır. Bir süre sonra, astronot James Lowell’in sesi duyulur: “Merkez!.. Burası Apollo-8!. UFO’lar!. Kaç tane mi?. Belki beş!. Çok heyecanlıyım”. Bu konuşmadan sonra, TV’deki yayın birdenbire sona erer ve konuşmanın geri kalan kısmını kimse öğrenemez. Apollo-8 uçuşu sırasında çekilen 1500 fotoğraftan ancak 380 tanesi medyaya dağıtılmış, geri kalanlar saklı tutulmuştur (D62).

Apollo-10 uçuşu sırasında da, UFO’ların uzay aracına refakat ettikleri bilinmektedir. Bu uçuşta, bazı UFO fotoğraflarının çekilmesinin yanısıra, en önemlisi, Apollo-10 ile Ay arasında seyretmekte olan bir UFO’nun filminin çekilmiş olmasıdır. Filmde, Ay ile uzay aracı arasında hareket halinde olan bir UFO net olarak görülmektedir (S87).

Apollo-12 uzay aracı Ay’a doğru ilerlerken, Avrupa’nın her tarafındaki gözlemevleri, aracın çevresinde iki adet UFO görüldüğünü rapor etmeye başlamışlardır. Gözlenen UFO’lardan biri uzay aracını izlemekte, diğeri ise önünde gitmektedir. Bu olaydan bir gün sonra, yolculuğun tam 198. kilometresinde, uzay aracından Houston’a şöyle bir mesaj gönderilir (D62):

“Sürekli aynı yerde kalan ve takla atıyormuş gibi görünen bir nesne ile birlikteyiz. Dünden beri bizimle birlikte gelmekte. “Roll” açımız 35 olduğundan, genellikle merkezi lumbozdan görülüyor. Bu, belki de size bir ipucu verebilir ve biriniz, gerçekte veya kalmakta olduğumuzu … bulabilir.”

Houston Uzay Merkezi bu sözlere tutarlı bir açıklama getiremez. Ay’a ikinci kez inişi gerçekleştiren Apollo-12 astronotları tarafından çekilen ve resmi olarak AS12-497319 kodu verilen fotoğrafta, Ay yüzeyinde yürümekte olan astronotun arkasında çok büyük bir UFO açıkça görülmektedir (D33). Ancak, esrarengiz olaylar henüz bitmemiştir. Bundan on gün sonra, Dünya’ya dönüşleri sırasında Hindistan üzerinden geçerlerken, üç astronot da, altlarında, Dünya’nın görüntüsü üzerinde, dış hatları net bir şekilde görülebilen, kırmızı renkli, pırıl pırıl bir UFO gördüklerini rapor ederler. Hatta, uzay kapsülü denize inmekteyken, astronotlar hayretler içinde bu gözlemlerini sürdürürler. Daha sonra, konunun kesin kanıtı olan fotoğraflar ortaya çıkar. NASA, bu fenomenlere doğal bir açıklama yapabilmek için çabalayıp durur; ancak sonuçta çıkar yolu susmakta ve hiç bir açıklama yapmamakta bulur (D33).

Apollo-14 astronotu Edward Mitchell, Ay’ın Fra Mauro bölgesine kamera yerleştirdikleri sırada, arkalarında “dev bir cam yapının” görüldüğünü belirtir (G1). Bu garip yapı, üç boyutlu bilgisayar animasyonu ile izlendiğinde çok daha net olarak belirlenir. Aynı ekibin astronotlarından Alan Shepard, gördüklerini Houston Uzay Merkezi’ne anlatır; ancak Dünya’ya döndükten sonra, bu konuşmayı red eder. Astronot Mitchell, “Dünya dışı canlıların Dünya’ya indiklerine inandığını” söylemiştir.

Apollo-16 uçuşu sırasında da, astronot John Young ile Houston Uzay Merkezi arasında şöyle ilginç bir konuşma geçer: “Öyle!. Rastladığımız şey Barbara’ydı”. Bu “Barbara” sözcüğü, konuşmayı kayda alan bir çok kişinin ilgisini çeker; ancak NASA hiç bir açıklama getirmez. Aynı uçuşta, astronot Thomas Mattingly, Ay çevresinde dolanırken uzayda aniden parlayan bir ışık görür. Mattingly’i çok ürküten bu parlak obje, daha sonra Ay ufkunun arkasında kaybolur. Bu parlak ışık, kozmik ışınlarla açıklanmaya çalışılır. Ancak, Dr. Farouk El-Baz bu teoriyi red eder. Dr. El-Baz, çeşitli verilerden yola çıkarak bu parlak ışığın gerçek bir obje olduğu sonucuna varır (D33).

Görüldüğü gibi, NASA’nın gerçekleştirdiği uzay uçuşlarında UFO olgusu daima kendini göstermiştir. NASA arşivlerinde, halen, uzay uçuşları sırasında UFO’larla uzak veya yakın temaslarda çekilmiş sayısız fotoğraf ve film bulunmaktadır. Yukarıda bazı örneklerini verdiğimiz gibi, medyaya sızdırılanlar bunun çok küçük bir bölümüdür.

NASA’nın bu tutumu, hiç şüphesiz, konunun politik ve askeri açıdan yarar sağlamaya yönelik olması nedeniyledir. Ancak, ne kadar saklanırsa saklansın, gerçekler giderek ortaya çıkmaktadır.