HIZIR TEZKİRESİ’NDEKİ DİĞER KEHANETLER

Hızır Tezkiresi’nin diğer “kamerlerle” (gezegenlerle) ilgili bölümleri de vardır. Örneğin, Zühre (Venüs) ve Mirrih (Merih) ile ilgili bir cümle şöyledir:

“Kamerlerden Zühre zuhur edecek; kamerlerden Mirrih merhamet nedir bilmeyecek.”

Acaba, bu sözlerle, ilerde Mars’a yapılacak bir uzay uçuşunda karşılaşılacak bazı kötü sonuçların haberi mi veriliyor? Bilindiği gibi, Mars’a yapılan uçuşların büyük çoğunluğunun başarısızlıkla sonuçlanması üzerine, Mars’ın adı, daha şimdiden “uğursuz” gezegene çıkmıştır.

Hızır Tezkiresi’nde, ayrıca, geleceğe yönelik daha başka kehanetler de yer almaktadır:

“Kıyamet’in vasati alametleri, inşikak ile zuhur edecek; yardıkça yaracaktır. Hüsuftan küsuf, hamızdan humuz, Aden Karı’ndan Kızıldeniz Tur’u yarılacak; (Kızıldeniz) Firavun’un naşını kıyıya red edecek; Kudüs, Müslüman’dan gasp edilecek; Kur’an’ın 113’ü Yahudi’ye lanet edecek; şakk-ı Kudüs’ten sonra şakk-ı Kabe olacak; harami ayın ihramını beyazken kan kırmızı yapan Rafizi Deccalı Zalim Mecusi süfyanı “Kaim”e, Tevbe Suresi lanet edecek; Nasrani nisrası ile meşumun mişası arasında şakk-ı Kamer olacak, ardından şimal şom olacak; Kamer mahvolacak; Mescit-i Kamer kurtarılacaktır.”

Bilindiği gibi, dinimizde, Kıyamet alametleri, küçük, ortanca ve büyük alametler olmak üzere üçe ayrılmıştır. Yukarıdaki paragrafta, bazı ortanca alametler bildirilmektedir. Burada “inşikak” (yarılma) sözcüğü ile, Arap Yarımadası  ve Kızıldeniz arasındaki coğrafik bir bölünmenin haberi veriliyor. Kudüs’ün İsrail tarafından işgaline; yakın tarihte, Kabe’de, mezhep kışkırtıcıları tarafından yaratılan kan dökülmesi olayına yer veriliyor. “Kaim” isimli bir süfyanistin ortaya çıkacağı ve Ay’ın ABD (Nasrani nisrasi) ve Rusya (meşumun mişası)  tarafından paylaşılacağı bildiriliyor. Ay’ın mahvından söz ediliyor; ancak oradaki mescidin kurtarılacağı haberi veriliyor.

Bir de, Hızır Tezkiresi’nin, uzayda kılınan ilk namazı haber veren bir bölümü vardır. Bu ilginç bölümü aşağıda sunuyoruz: