“HEIBERG” AİLESİ

Yaptığımız literatür araştırmasında (S17), Heiberg ailesinin 10 kuşak geriye kadar sayılabilen geniş bir aile tablosu ile karşılaştık. Bu ailenin babadan oğula şeceresi şöyle:

HEIBERG AILE ARMASI            1.      Soffren Lauritzson ( ? –1653).

            2.      Anders Soffrensson Heiberg (1630-1657).

            3.      Giert Andersson Heiberg (1660-1724).

            4.      Christen Giertsson Heiberg (1692-1747).

            5.      Christen Christensson Heiberg (1725-1785).

            6.      Edward Christie Heiberg (1764-1808).

            7.      Edward Chritie Heiberg (1801-1972).

            8.      Axel Wulfsberg Heiberg (1832-1903).

Sekizinci kuşaktaki Axel Wulsberg Heiberg’in üç çocuğu oluyor:

            9.1  Trygve Axelsson Heiberg (1864- ? ); doğum yeri: Oslo.

            9.2  Eivind Heiberg (1870- ? ); doğum yeri: Oslo.

            9.3  Axel Heiberg (1875-1952).

Yaptığımız araştırmaya göre, bu üç kardeşten Axel Heiberg, yukarıda öyküsünü anlattığımız, Zig-Zag Öğretisi’nin Batı’daki kurucusu ve ilk “KMA” sı olan Axel Heiberg’dir. Nüfus kayıtlarına göre, baba adı “Axel Wulfsberg Heiberg” ve anne adı “Emma Sejersted” olan, ancak doğum yeri belirtilmeyen Axel Heiberg’in üç çocuğu olmuştur:

          10.1     Axel Heiberg (1908- ? )

          10.2     Bernt Johan Krohg Heiberg (1909- ? )

          10.3     Edward Heiberg (1911- ? ).

Her üçünün de doğum yeri Oslo olan bu üç kardeşten, 1908 doğumlu Axel Heiberg, bizim kanınıza göre, daha sonra “Hansel Heiberg” adını alarak Zig-Zag Öğretisi’nde önemli işler başaran ve “KMA”lık mertebesine kadar yükselen kişidir.

Böylece, şecerenin dokuzuncu ve onuncu kuşaklarını şöyle tamamlıyoruz:

            9.  Axel Heiberg (1875-1952).

          10.  Axel (Hansel) Heiberg (1908- ? ).

 

 

“HEIBERG” ŞECERESİNİN DİĞER KOLU

Yukarıda sıraladığımız Heiberg ailesi şeceresinin 5. kişisi olan Christen Christensson Heiberg’in (1725-1785), diğer oğlu olan Christopher Heiberg’den itibaren, babadan oğula, şecerenin diğer bir kolu da şöyle devam ediyor:

            5.      Christen Christensson Heiberg (1725-1785).

            6.      Christopher Heiberg (1767-1811).

            7.      Johan Fritzner Heiberg (1805-1883).

            8.      Axel Heiberg (1846-1932).

Böylece, bu kolda da başka bir Axel Heiberg karşımıza çıkıyor. Kayıtlarda, 1846 doğumlu Axel Heiberg’in, 1873 yılında, 1849 doğumlu Ragnhild Meyer ile evlendiği ve 1932 yılında öldüğü yazılı. Bu Heiberg’in, aradığımız Heiberg “olmadığını” aşağıda ele alacağız.  

HEIBERG AİLE ARMASI