ZİG-ZAG ÖĞRETİSİ’NİN GELİŞİMİ

Yüzyılı aşkın bir süredir Dünya’nın seçkin bilim adamlarına gönderilen, Mevlana Halid-i Bağdadi kaynaklı KMA mektupları, bilim adamları için, gerek uygulamalı bilimlerdeki akıl almaz deneysel teknolojileri ve gerekse bir o kadar da çok güç teorileri içermektedir. Bu konuda, çok sayıdaki örnekten en ilginç olanlarını aşağıda sunacağız. Ancak, bundan önce, Zig-Zag Öğretisi’nin tarihsel gelişimini kısaca özetlemekte yarar görüyoruz:

Zig-Zag Öğretisi’nin 1850 - 2050 yılları arasındaki 200 yıllık süreci “üç dönemi” kapsar. Bu dönemler şöyle adlandırılmıştır:  

1.      1850 - 1950 yılları arası: “Z-Dönemi”,

2.      1950 - 2000 yılları arası: “Q-Dönemi”,

3.      2000 - 2050 yılları arası: “R-Dönemi”.

1850 -1950 yılları arasını kapsayan Z-Dönemi, “Jül-Zül-Thule” diye adlandırılan “Üç Karanlık” dönemi kapsar. Bunu izleyen Q-Dönemi, “Karneyn-Quark-Quazar”ı içeren “Üç Aydınlık” dönemdir. 2000 yılında başlayan R-Dönemi ise, “Rakim” (zaman yolculuğu) dönemidir. Dikkat edilirse, bu üç dönemi simgeleyen harfler bir araya getirildiğinde, “Z-Q-R: Zikir” anlamı çıkmaktadır.  

Bağdadi “planına” göre, R-Dönemi sonrasında çıkacak olan “Hazreti Mehdi” bir bilim adamı olacak ve o dönemin Zig-Zag Grubu mensupları ona bağlanacaklardır. Hazreti Mehdi son KMA olacak ve Bağdadi’den beri süregelen Zig-Zag Kurumu tarihsel işlevini tamamladığı için, tarihinde ilk kez açığa çıkarak o yıllarda kendini feshedecektir.  

Bağdadi’nin baş öğrencisi Axel Heiberg’i tekrar hatırlayalım: Heiberg, “görünmezlik” deneyleri yapmak üzere, Kanada’nın kuzeyindeki Axel Heiberg Adası’na yerleştiğinde, Avrupa bağlantısını, yardımcısı, Alman matematikçi “Georg Cantor” ile mektuplaşarak sürdürmüştür. Heiberg, “K. M. Allein” ve Cantor, “Steinberg” imzalarını kullanmışlardır. Bu mektuplaşma geleneği, daha sonraki KMA’lar tarafından zamanımıza kadar sürdürülmüş olup halen devam etmektedir. Bu arada, mektuplarda atılan “ikinci” (Asistan) imzalar da, bazıları gerçek, bazıları müstear isimlerle bugüne kadar sürmüştür. Asistanlar, hiç bir zaman ortaya çıkmayan KMA’ların talimatı ile, gereğinde kurye ya da eğitmen olarak ortaya çıkan kimseler olup, yatırım yapılması uygun görülen seçkin bilim adamlarına çok üstün sırları taşımakla görevlidirler.

Z ve Q dönemlerinin gizli dahilerine, 1850 - 2000 yılları arasında gönderilen KMA mektupları, onlara İslamiyet’i tebliğ etmiş ve akla hayale gelmedik teknolojileri içeren bilgilerle hepsini şaşkına uğratmıştır. Bu kişilerle, Müslüman olmaları şartıyla ilk bağıntı kurulduktan sonra, takip eden mektuplarla ve en sonunda “Asistanlar” aracılığı ile bağlantı kurularak, kendilerine çok önemli kozmik sırlar verilmiştir. 

Müslüman olarak Zig-Zag Grubu’na katılan ve Zig-Zag Öğretisi’nin gelişimine büyük katkıları olan Batılı bilim adamlarını aşağıda ayrı ayrı sunacağız. Bunların arasına, bir ayrıcalık tanıyarak katacağımız Z-Dönemi’nin akla gelen ilk ismi, Zig-Zag mensubu olmamakla birlikte, Bağdadi ile çağdaş olan, onunla hemen hemen aynı yıllarda yaşamış bulunan ve bulduğu teknikler halen günümüzde bile anlaşılmamış olan büyük deha “Rudjer Boskovich”dir.