BERNHARD RIEMANN  (1826-1866)

B. RIEMANNAiberg, “ünlü matematikçi “Georg Friedrich Bernhard Riemann”ın (1826-1866) (S33) da, Cantor’un etkisiyle Müslüman olarak Zig-Zag Grubu’na katıldığını” yazmaktadır. Riemann’ın ölüm tarihinde, 1845 doğumlu Cantor henüz 21 yaşında olduğuna göre, Riemann’ın bu kadar genç birinin etkisinde kaldığı düşünülemez. Kaldı ki, ilerde belirteceğimiz gibi, Zig-Zag Grubu’nun oluşumu, Cantor’un 50’li yaşlarda olacağı, daha ileri bir tarihe rastlamaktadır. Bu nedenle, Riemann’ı  bir Zig-Zag mensubu olarak düşünmemekle birlikte, eserlerinin Zig-Zag’ın çalışma alanına girmesi nedeniyle, kendisini burada belirtmeden geçemiyoruz.

Zira, Riemann, evrenin “sonlu-sonsuz bir küre” olduğunu ileri süren ve bunu matematiksel olarak kanıtlayan kişidir. Modern teorik fiziğin kurulmasında, Riemann’ın geliştirdiği uzay geometrisi hipotezlerinin (non-Euclidean geometry) önemli etkisi vardır (K56).Einstein, relativite teoremlerinde (K50), Riemann’ın yöntemlerini ve onun “evren modelini” esas almıştır. Riemann’ın “kapalı evren” modelinde, bir noktadan çıkan ışık sonunda aynı noktaya döner. “Sonlu-sonsuz” bir evrende ışığın tam bir tur atması olan bu olay, “Güneş Batı’dan doğacaktır” sözleri ile Kur’an’da da haber verilmiştir.