HENDRIK ANTOON LORENTZ  (1853-1928)

H. A. LORENTZElektromanyetik Işıma Teoremi ile 1902 yılında Nobel Ödülü’nü almış olan “Hendrik Antoon Lorentz” (1853-1928) (S35), Zig-Zag Grubu’nun önemli fizikçilerinden biridir. 1910-1915 yıllarında kendisine gönderilen KMA mektuplarında, Vakıa Suresi’nin 3. ayetine dikkati çekilmiştir. Bu mektuplardaki ikinci imza “Adelberg”dir. Söz konusu surenin ilk üç ayeti şöyledir:

“1. O beklenen müthiş olay olduğunda,

2. Onun oluşunu yalanlayanlar olmayacaktır

3. Kimini alçaltır, kimini yükseltir.”

Bu üç ayeti Aiberg şöyle yorumlamıştır: “Atomun parçalanması (fusion) olayı olduğunda, madde, tanecik özelliğinden başka, diğer bir özelliği olan osilasyonik dalga yapısı ile “kimini alçaltır, kimini yükseltir”.