THEODOR KALUZA  (1885-1945)

T. KALUZAKMA mektupları etkisiyle, Schwarzschild ile aynı yıl (1905) Müslüman olan Alman bilim adamı “Theodor Franz Eduard Kaluza” (1885-1945) (S41), Nur suresi’nde belirtilen “elektromanyetizma” ilahi misalini bizzat Tesla’dan devir alarak, bu kuvvetin, “dört boyutlu uzay-zaman”dan değil, “beşinci bir üst boyuttan”, yani “beş boyutlu bir uzay-zaman relativitesi” (K80) sonucu oluştuğunu bulan kişidir (D36). Kaluza’nın teorisinde, uzayın dört boyutu (Einstein’inkiler) genişlemeye açılmış, beşinci boyut ise genişlemeyip, sarmal bir “tünel” olarak kıvrılı kalmıştır.

Einstein buna karşı çıkar ve uzayın genişlemediğini pekiştirmek için, içinde kozmolojik bir sabit bulunan bir formül ortaya koyar (K64). Bunun üzerine, KMA mektupları Rusya’ya kadar uzanır ve orada, Volga Alman Cumhuriyeti’nden “Alexander Friedmann”ı İslamiyet’e kazandırır ve Einstein’e karşı harekete geçirir.