EDWIN POWELL HUBBLE  (1889-1953)

E. P. HUBBLEKMA mektupları ile 1923 yılında Müslümanlığı kabul eden ve Zig-Zag’da KMA mertebesine kadar yükselen diğer bir bilim adamı Amerikalı “Edwin Powell Hubble”dır (1889-1953) (D27, D37, S43). Hubble ve Friedmann Müslüman olarak Zig-Zag’a tescil edildiklerinde, KMA mektupları ile her ikisinin koordinasyonu sağlanır. Friedmann’ın matematiksel ispatının ardından, Hubble harekete geçerek. “tayfta kırmızıya kayma” denilen gözlemle (Doppler Kayması), evrenin genişlemekte olduğunu deneysel olarak kanıtlar (1929).

Evrenin genişlemekte olduğu, Zariyat Suresi’nin 47. ayetinde şöyle anlatılmıştır:

“Göğe gelince, onu biz ellerimizle kurduk. Hiç kuşkusuz, biz genişleticileriz.”

Hubble, aynı zamanda, evrendeki mevcut tüm galaksilerin “bir tek noktadan” çıktığını gösterir. O gün, insanlık tarihinde ilk kez kozmoloji ve kozmogoninin temelleri atılmış, “Büyük Patlama (Big Bang)Teoremi”e giden yol açılmıştır.