HANNES ALFVEN  (1908-1995)

H. ALFVENBir Zig-Zag mensubu olarak 1923-1927 döneminde Müslümanlığı kabul eden İsveçli bilim adamı “Hannes Afven”in (1908-1995) (K2, S20), Büyük Patlama Toremi’nin yaratıcıları olan Ralp Alpher, Hans Bethe ve George Gamov’a (K60, K61) büyük katkısı olmuştur. Alpher, Bethe ve Gamov Müslüman değildiler. Bu teoremin Hıristiyanlar’ca bulunacağı, Zariat Suresi’nin 47. ayetinde gizli olarak ve Hızır Tezkiresi’nde açıkça haber verilmiştir.

Teoremin ortaya atıldığı yıllarda Alfven’e gelen KMA mektupları, Canon Lemaitre’nin (1894-1966) (S73), 1927 yılında ileriye sürdüğü bir teoremin üzerine gidilmesini israrla ister. Belçikalı bir cizvit olan (Müslüman olmayan) Lemaitre’nin teoreminde, “Evrenin dev bir nötron yıldızdan yaratılmış olduğu” ileri sürülmüştü. Alfven, “Evren kadar büyük dev bir nötron yerine, çok küçük bir başlangıç düşünülmesi gerektiğini” 1950 yılında Alpher’e bildirir. Akabinde, “Evrenin, sonsuz küçük ve sıcak bir Ak Delik’den patlayarak açıldığı” ilk kez “Alpher-Bethe-Gamov” tarafından açıklanır.

Büyük Patlama Teoremi’nin ilk tanımı, bir Zig-Zag mensubu olan Alfven tarafından yapılmıştır. Zig-Zag’ın buna ne denli önem verdiğini şöyle anlıyoruz: 1950 yılında Kahire yakınlarındaki “Zagazig” kentinde biraraya gelen, zamanın Zig-Zag Doğu ve Batı koordinatörleri K. M. Allein ve Hekim Bey, aynı yıl ortaya konulan Büyük Patlama Teoremi’ni dikkate alarak, Zig-Zag’ın “Z-Dönemi”nin sona erdiğini ve “Q-Dönemi”nin başladığını açıklamışlardır.

Büyük Patlama Teoremi, 1965 yılındaki ilahi bir raslantıya kadar, bir çok bilim adamınca inanılır bulunmamıştır. Wilson ve Penzias adlarındaki iki radyo-astronom, FM radyo bandlarındaki bir paraziti yok etmek üzere antenlerini ne tarafa çevirirlerse çevirsinler, her yönden eşit değerde bir hışırtı gelmekte olduğunu hayretle görürler. Bu, “Evrenin her yerinden gelmekte olan, doğal radyoelektrik bir ışımadır”. Peebles ve Dicke bu olguyu yorumladıklarında, kozmolojide ikinci bir darbe gerçekleşir: Bu hışırtı, Büyük Patlama’nın milyarlarca yıl sonra “soğuyan sesidir” (S26). 15 milyar yıl boyunca genişleyen uzayda yol aldığından, soğuyup pesleşerek, “uzun IR radyasyonu” bandına geçmiştir. Böylece, Büyük Patlama Teoremi kanıtlanıyor, Friedmann ve Hubble ile başlayan kozmoloji ve kozmogoni, bundan 40 yıl sonra, Wilson-Penzias ispatıyla tekrar tüm görkemi ile gündeme geliyordu.