KOZYREV’İN “K - DENEYİ”

Bu deneyde, ilk KMA’lardan Gurdjieff’in İsviçre’deki şatosu ile, Kozyrev’in Rusya’da Ural Dağları’ndaki mağarası arasında “aynı mekanlı”, ancak “çift zamanlı” bir “insan nakli” gerçekleştirilmiştir. Nakledilen kişi, Volga Alman Cumhuriyeti’nden Müslüman bir bilim adamı olan ve Zig-Zag’da bir süre KMA’lık görevini de üstlenmiş bulunan “Paul Kamenberg”dir.

Paul Kamenberg’in soyadı, bilindiği gibi, “Kamen Dağı” anlamına gelmektedir. Kamenberg’in bu soyadını, Rusya’da, Ural Dağları üzerinde yer alan “Kamensk-Uralski” kentinden (Anabritannica Ansiklopedisi, c.12, s.454) aldığı, kendisinin de muhtemelen oralı olduğu sanılmaktadır.

Aiberg’in yazdıklarına göre, Paul Kamenberg, biri 1971 ve diğeri 1973 olmak üzere, “iki zamanlı” olarak, Urallar’dan İsviçre’deki şatoya ışınlanmıştır. “Aynı mekanda”, ancak “iki ayrı zamanlı” bu iki Paul Kamenberg, aynen “meleklerin üremesi” gibi multikopya olmuşlardır. Bu deneye, Zig-Zag Grubu’nda “K-Deneyi” adı verilmiştir.

"Uzaya Yol" adlı 1969 yılında yayınlanan ve Rusçadan başka bir dile henüz çevrilmemiş çalışmasında Kozyrev, uzay araştırmalarında roket metodları kullanımının mantıksızlığına değinmiştir. Kozyrev kendi teorisini, yerçekimi ve zaman arasındaki bağıntıyı bulmak ve anti-yerçekimli uzay aracı yapılması için, önermektedir. Zamanın fiziksel özelliklerini değiştirerek üretilecek bir gücün uzay gemilerinde kullanılması gerektiğini yazmıştır.

Kozyrev ile ilgili olarak ayrıca internette şöyle bir yazı karşımıza çıktı: “Nikolai Kozyrev and His Time Machine” (Nikolai Kozyrev ve Onun Zaman Makinası) (S7).