“L” VE “M” DENEYLERİ

1971 ve 1973 yıllarına multikopya olarak ışınlanmış olan her iki Paul Kamenberg’e, daha sonra, KMA’nın Asistanı “Landsberg” tarafından “L-Deneyi” uygulanır (Burada, şunu belirtelim: Zig-Zag’da, Kozyrev’in ışınlama deneyine “K-Deneyi” denildiği gibi, Landsberg’in deneyine “L-Deneyi” ve ilerde ayrıntılı olarak ele anacağımız Jessup’un Philadelphia Deneyi’ne de “J-Deneyi” denilmektedir).

“L-Deneyi”nde, 1971 yılına ışınlanmış bulunan Paul Kamenberg, Kuzey Kanada’nın kutup bölgesindeki bir kutup istasyonuna ve 1973 yılına ışınlanmış bulunan diğer Paul Kamenberg, Grönland’ın “Thule” bölgesindeki diğer bir kutup istasyonuna tekrar ışınlanır (Axel Heiberg’in, “görünmezlik” deneylerini, Kanada’nın kuzeyinde, muhtemelen kendi adını taşıyan bir adada gerçekleştirdiğini hatırlayalım).

Bundan sonra, 1973 yılına ışınlanmış olan Kamenberg, Thule bölgesindeki istasyondan Kanada’ya ve oradan da “M-Deneyi” ile 2050 yılına tekrar aktarılarak, geride sadece 1971 yılında tek bir Kamenberg bırakılır. Bu deney, birbirinden farklı renk ve kodlardaki çelik muhafazalarda yapılmış ve saniyenin binde biri gibi kısa bir sürede gerçekleşmiştir. M-Deneyi, “beş boyutlu relativite” üzerinden yapıldığından, fizik ile parapsikolojiyi birleştirmekte (“Tayy-ı Mekan” ve “Tayy-ı Zaman” tekniklerini içermekte) ve iki ayrı kutup arasında zaman ötesi bir bağlantıyı gerçekleştirmektedir

Aiberg’in kitaplarında, bu çok ilginç deneylerle ilgili sadece bu kadar bilgi bulunduğundan, daha fazla ayrıntıya giremiyoruz.

K-Deneyi’inde, Paul Kamenberg bir kişi iken, aynı mekanda, fakat farklı zamanlarda yaşayan iki kişi olmuştur. Bu teknik, aynen, ışık hızının üzerindeki bir evrende bulunan meleklerin multikopya yaparak üremeleri yöntemidir. Tüm canlıların, Mahşer Günü yeniden yaratılmalarında da benzer bir nitelik vardır.

2050 yılı M-Deneyi, gerçek bir deneydir. Ancak bu, henüz yaşanmamış bir gerçektir. KMA mektuplarında, “M” harfi, İngilizce “mighty” (güçlü) ve Almanca “magte” veya “machte” olarak geçmektedir. Son iki sözcük, “kudretle başarıldı” anlamındadır. Bunun Hızır Tezkiresi’ndeki karşılığı ise “Mehdi”dir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, 2050 yılında ortaya çıkacak olan Hazreti Mehdi, bir bilim adamı ve son KMA olacak; o dönemin Zig-Zag mensupları ona bağlanacak ve Zig-Zag Grubu, o tarihte ilk kez açığa çıkarak kendi kendini “feshedecektir” (Kamenberg’in niçin 2050 yılına ışınlandığı da buradan anlaşılıyor).

Nikolai Aleksandrovich Kozyrev, içersinde bulunduğumuz yeni yüzyılın teknolojisi diyebileceğimiz “zaman yolculuğunu” ilk kez gerçekleştiren kişi olarak adını Zig-Zag Grubu Onur Kütüğü’ne yazdırmıştır.

Zaman yolculuğu, geleceğe olabileceği gibi, geçmişe de yapılabilir. Bu takdirde, çeşitli olasılıklar akla gelmektedir: