IMMANUEL VELIKOVSKY  (1895-1979)

I. VELIKOVSKYDiğer taraftan, Yahudi bilim adamı “Immanuel Velikovsky”nin (1895-1979) de (S79) tüm kehanetleri nerdeyse çıkmıştır. Velikovsky, durup dururken, Jüpiter’den yoğun radyo dalgaları geleceğini söyler ve bu olay, dediği gün ve saatte gerçekleşirdi.

Venüs’ün görünmeyen bir kuyruğu olduğunu söylemiş ve bu olay yıllar sonra doğrulanmıştır. Mars gezegeninin atmosfer elementlerinin aynen Velikovsky’nin söylediği oranlarda olduğu, yine yıllar sonra Mariner uydusu tarafından doğrulanmıştır.

Velikovsky’nin, 1950 yılında yayınlanan “Worlds in Collision” (Çarpışan Dünyalar) adlı kltabında (K159), bilim dünyasında yankılar uyandıran çok ilginç görüşlere yer verilmiştir (Bu kitap, 1985 yılında, aynı isimle (K159) ülkemizde de yayınlanmıştır). Ortadoğu tarihini çok iyi inceleyen Velikovsky, resmi tarihin bir çok konuda yanlışlarla dolu olduğunu ileri sürmüş, bunların bir kısmını da kitapları ile kanıtlamıştır.“World in Chaos” (Karışıklık İçindeki Dünya) adlı kitabı buna örnektir. Velikovsky, Dünya’yı elektromanyetik radyasyon kuşaklarının çevrelediğini iddia etmiş ve bu iddiası da 1960 yılında kanıtlanmıştır.    

Velikovsky, bütün bu kehanetleri nasıl yapabilmişti?. Yoksa, Velikovsy, Messing gibi kimseler, gelecekten “görevli” olarak zamanımıza gönderilmiş kişiler miydi?.