KOZYREV’İN BATI’YA MESAJI

Müslüman olduktan sonra, İslam’ın Batı cephesinde, “Şerif” (Şeyh-ül İslam) mertebesine kadar yükselen Kozyrev, Rusya’da uzun yıllar hapislerde tutulmuş ve defalarca ölüm tehlikesi geçirmiştir. O da güçlü bir telepattı, örneğin, savaşta bombalanacak yerleri önceden söyleyebilmekteydi. Messing ve Stalin, kehanette bulunmamak kaydıyla, kendisini ilerde Almanya’ya iade edeceklerini bildirmişler; ancak, bu sözlerinde durmayıp, onu, 1937-1948 yılları arasında 11 yıl gibi uzun bir süre bir toplama kampında tutmuşlardır. Hapse atıldığı sırada, KMA’lık görevini Gurdjieff’e devreden Kozyrev, hayatta kalmasını, Müslüman oluşuna ve zaman enerjisi ve ideoplazma konularında yaptığı çalışmalara borçludur. 

Kozyrev, hapisteyken kendisini ziyarete gelen iki Kanadalı bilimci Lyn Schroeder ve Shelia Ostrander’a (K106), zaman enerjisinin değişimi konusunda yaptığı deneysel çalışmaları göstermiştir (K105). Ayrıca, bu iki bilimci aracılığı ile Batı’ya ilginç bir mesaj göndermiştir. Batı’ya gizlice kaçırılarak, o zamanki Zig-Zag lideri KMA’ya ulaştırılan bu bildiride, yukarıda sözünü ettiğimiz konu hakkında bazı önemli ipuçları bulunmaktadır. Bu bildirinin konuyla ilgili bölümünü aşağıda sunuyoruz:  

“Stalinizm, gizli çar Messing’in bir düzmecesidir. Deccal’in tarihe atadığı elçi Messing’dir. Parapsikoloji şeytanı Messing’in “Büyük Ruh” olma iddiası, savaşın kaderini belirlemiştir. Hitler’i ve telepatlarını, bu adam uzaktan çıldırtıp intihar ettirdi. Beni, intihardan, Kur’an’ın bana verdiği kalkan ayetler korudu. Stalin, Messing ve Velikovsky, yahudi bir “zaman çetesinin” Moskova’daki mensuplarıdır. Bu çetenin diğer üç Yiddiş (Alman Yahudisi) mensubu ise, Karl Max, Sigmund Freud ve Albert Einstein’dir. Bunlar, bir “planın” üç ayağı gibidirler; teorileri ve kitapları ile insanlığı büyük ölçüde etkilemeyi bilmişlerdir. Messing, Freud ve Einstein sık sık biraraya gelirlerdi. Ortak yanları, üçünün de Yahudi, sosyalist, aynı zamanda üstün ırk faşisti ve Almanya düşmanı olmalarıydı. Velikovsky, Messing ve diğerlerinin, geleceğe ilişkin hayati şeyleri bilmeleri, acaba sadece Yahudi ırkına özgü büyük bir ilahi üstünlük müdür? Yoksa, neyin ne zaman olacağını çok iyi bilmeleri, onların “gelecekten” gelmiş birileri mi olduklarını göstermektedir?.”

Kozyrev’in bu bildirisi, yukarıda sözünü ettiğimiz konuyu doğrular niteliktedir. Bu bildiri, Kozyrev’in, Bakara Suresi’nden aldığı bazı ayetlerle sona ermektedir. Bu bildiriyi Batı’ya kaçıran Kanadalı iki bilimci Lynn Schroeder ve Shelia Ostrander’in, dilimize “Rusya’da Tanrı’ya Dönüş” adıyla çevrilen eseri (K105), kozmik sırlar taşıması bakımından çok önemlidir. Bu kitapta, Messing’in, perde arkasından insanlık tarihininin akışını değiştirmeye yönelik katkıları bilimsel olarak incelenmiştir. Bu iki bayan profesör, kitapta ayrıca, Rusya’daki tutsak bilim adamı Kozyrev’le yaptıkları röportaja da yer vermişlerdir.