DR. JESSUP’UN KİTABINDA YER ALAN SÖZLER

THE CASE FOR THE UFOPhiladelphia Deneyi’ni gerçekleştiren kişi olan Dr. Jessup’dan ileride ayrıca ayrıntılı olarak söz edeceğiz. Burada, sırası gelmişken, Dr. Jessup’un “The Case for The UFO” (UFO Dosyası) kitabının (K83) başına gelenlerden söz etmek istiyoruz:

Dr. Jessup, basılmak üzere matbaaya verdiği bu kitabın orijinal metninden bazı bölümlerin matbaada çalınmış olduğunu ve bu nedenle kitabın baskısında çıkmadıklarını hayretle görür. Matbaada yok edilen bölümlerde, UFO teknolojisi ile ilgili çağımız bilimini aşkın bazı bilgilerin yanısıra, Dr. Jessup, “Yedi kişilik Yahudi bir grubun gelecekten geçmişe zaman yolculuğu yaparak geldiklerini ve Dünya’nın doğal tarihini siyonizm doğrultusunda değiştirmeyi amaçladıklarını” iddia etmiştir.

O sıralarda, Jessup’un bildiklerini öğrenen Yahudi yazar Immanuel Velikovsky, 1950 yılında yayınlanan ünlü kitabı “Worlds in Collision” (Çarpışan Dünyalar) (K159) ın ardından, Jessup’un fikirlerine karşı bir kitap yazmaya koyulur. Kitabın adı: “UFO’s and Journey to The History” (UFO’lar ve Tarihe Yolculuk) dur. Bu kitabın amacı, Jessup’u yalanlamaktır. Diğer taraftan, Einstein de, o sıralarda, “UFO’lar gerçektir; orijinallerine dönüyorlar” gibi demeçler vermeye başlar. Fakat, Jessup’un kitabının bazı bölümlerinin matbaada yok edilmesi komplosu başarılı olunca, nedense, Velikovsky yeni kitabını yazmaktan vazgeçer; Einstein’in de UFO’larla ilgili demeçlerinin arkası kesilir. Bunun üzerine, Jessup, “UFO’s and TT” (UFO’lar ve Zaman Yolculuğu) isimli yeni bir kitabın hazırlıklarına başlar. Ancak, onun 1959 yılında intihar süsü verilen trajik ölümü, içinde muhtemelen daha önce yok edilen  bölümlerinin de bulunduğu bu kitabın yayınlanmasına imkan vermez. Bu konuya ilerde tekrar değineceğiz.