MORRIS KETCHUM JESSUP  (1900-1959)

MORRIS KETCHUM JESSUPBilim adamı, oşinograf, havacı, astronom, astrofizikçi, teorik fizikçi, matematikçi ve yazar, “Dr. Morris Ketchum Jessup” (1900-1959) (K4, K95, D38), ABD’de, Rockville, Indiana’da doğmuştur. Jessup, Birinci Dünya Savaşı’na çavuş rürbesiyle katılır; 1920’li yıllarda, Iowa ve Michigan Üniversiteleri’nde matematik ve kozmoloji öğrenimi görür. Daha sonra, bir araştırma ekibi ile gittiği Güney Afrika’da astronom olarak çalışırken keşfettiği “Çift Yıldızlar” ile adı astronomi tarihine geçer. Güney Afrika’daki deneyimlerini, doktora çalışmasında toparlar (1933) ve ondan sonra, Washington D.C. deki Carnegie Enstitüsü adına bir araştırma ekibi ile birlikte fotoğrafçı olarak, Maya ve İnka uygarlıklarını incelemek üzere, Güney Amerika’ya gider. Burada yoğun çalışmalar yapan Jessup, bu çalışmaların sonucunda, bu uygarlıklarca kurulan olağanüstü yapıların, ancak Dünya dışı bir teknoloji ile yapılabileceğini açıklar (K95).

Dr. Jessup’un yaşamı ve yaptıkları, ABD’de bugüne kadar yayınlanmış çeşitli kitaplara ve dergilerdeki yazılara konu olmuştur. Bunlardan en önemlileri, R. H. Crabb’ın 1962 yılında yayınlanan, “M. K. Jessup, Allende Letters and Gravity” (M. K. Jessup, Allende Mektupları ve Gravite) (K41); G. Barker’ın 1963 yılında yayınlanan, “The Strange Case of Dr. M. K. Jessup” (Dr. M. K. Jessup’un Garip Durumu) (K4); C. F. Berlitz’in 1977 yılında yayınlanan, “Without A Trace” (İz Bırakmadan) (K15) ve W. L. Moore ve C. F. Berlitz’in 1979 yılında yayınladıkları, “The Philadelphia Experiment: Project Invisibility” (Phildelphia Deneyi: Görünmezlik Projesi) (K95) isimli kitaplarıdır. “Without A Trace”, ülkemizde 1977 yılında “İz Bırakmadan” ismi ile yayınlanmıştır

Bunların dışında, ayrıca, I. D. Sanderson’un 1968 yılında “Pursuit” dergisinde yayınlanan, “M. K. Jessup” (D38) ve H. S. Santesson’un 1975 yılında, yine “Pursuit” dergisinde yayınlanan, “More on Jessup and The Allende Case” (Jessup ve Allende Dosyası Hakkında Yeni Bilgiler) (D39) adlı yazıları da dikkat çekicidir.

Söz konusu yayınlar incelendiğinde, Dr. Jessup’un 1940’lı ve 1950’li yıllar arasındaki yaşamı hakkında nerdeyse pek bir bilgi bulunmadığını hayretle görmekteyiz. Aiberg’in kitaplarında ise, Jessup’un yaşamındaki bu esrarengiz dönemin aydınlatıldığını görüyoruz. Şimdi, yazarımız Aiberg’in, Jessup ile ilgili olarak yazdıklarına bakalım:

Jessup, 1940 yılında, postadan “görünmezliğin” sırlarından ve “Birleşik Alanlar”ın elektromagnetizmasından söz eden inanılmaz formüllerle dolu bir mektup alır. Bu mektuptaki imza, Fransızca’ya uyarlanmış “Charles M. Alain”dir. Daha sonra aldığı aynı imzalı ikinci bir mektupta ise, “Müslüman olması halinde kendisine çok önemli kozmik bilgilerin verileceği, hatta KMA’nın şahsen ortaya çıkabileceği” bildirilir. Jessup, belki de sadece bilim aşkına, bir zenci müftünün huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olur. Müslüman oluşunun hemen ardından, postadan, defter kalınlığında el yazısı ile yazılmış bir mektup alır. Mektupta yazılanlara baktığında şaşkına uğrar; inanılmaz şeyler vardır. “Görünmez olmanın sırları” dinsel açıdan anlatılmakta; bir taşıtı görünmez hale getirmenin tam bilimsel ve akla gelmeyecek elektriksel aygıtları ve dev bobin planları bu mektupta yer almaktadır. Yazılanların altındaki imza, bu kez “Karl Michael Allein” ve Asistan olarak “Heiberg” ikilisine aittir.