GEORGE ZWEIG  (1937 - ….)

“George Zweig” (1937 - ….), Zig-Zag’ın “Q-Dönemi”nde, kozmoloji biliminin kurucuları Hubble ve Klein ile birlikte, KMA mektuplarının etkisiyle Müslümanlığı kabul eden Zig-Zag bilim adamlarındandır. Bir süre sonra Asistan mertebesine yükselerek “Trockensberg” adını kullanan Zweig, daha sonra asistanlık görevini “Cronnjberg”e devretmiştir. 

Zweig, Hızır Tezkiresi üzerinde uzun uzun düşündükten sonra, şu açıklamayı yapmıştır: “Atoma bölünemez deniyordu, bölündü. Şimdi de, protona, nötrona ve “mezon”lara bölünemez deniyor; ama bunun altında yatan daha temel bir parçacık var olmalıdır. O zaman, çekirdek de bölünebilir

O sıralarda, tüm kuantum teorisyen ve matematikçileri bu görüşü çılgınca ve sorumsuzca bularak aldırış etmezler. Ancak, Amerikalı fizikçi “Murray Gell-Mann”, onlarla aynı görüşte değildir ve Zweig’in teorisine inanmaktadır. Zig-Zag, hemen Zweig ve KMA’nın Asistanı Cronnjberg aracılığı ile Gell-Mann ile temasa geçer. Bu ilginç konuyu aşağıda ayrıntılı olarak ele alacağız.

Zweig’in, proton ve nötronun bölünebileceği, bir başka deyişle, çekirdek parçacıklarının birleşik bir yapısı olduğu teorisinin, başlangıçta önemsenmemekle beraber, bilim dünyasını altüst edecek kadar önemli olduğunun altını çizmeliyiz. Öyle ki, Zweig’in hipotezinin geliştirilmesi ile, Gell-Mann, 1963 yılında “kuark”ları (quark) bulmuştur (K111). Kuark Teoremi, mezonların ve tüm çekirdek parçacıklarının temel kurgusunu açıklayan en yalın modeldir. Başlangıçta sadece bir hipotez iken, Gell-Mann tarafından teorileştirilmiş ve daha sonra deneysel olarak kanıtlanmıştır. Bu buluş ile, Birleşik Alanlar Teoremi’ne giden tıkalı yol da açılmıştır.

Bugünlerde 60’lı yaşlarını yaşayan George Zweig, halen ABD’de, Los Alomos National Laboratory’de çalışmaktadır. Kendisine, e-posta aracılığı ile “Zig-Zag Grubu ile ilişkisini” sorduk. Aiberg’in, “Zig-Zag’da Asistan mertebesine kadar yükseldi” dediği Zweig, bize gönderdiği 15 Nisan 1998 tarihli yanıtında, “Bu isimde hiç bir grupla ilişkisinin olmadığını” belirtti (E9).