MURRAY GELL-MANN VE HIZIR TEZKİRESİ

M. GELL-MANNÇekirdek fiziğinde oluşturduğu Kuark Teoremi ile “kuark” denilen parçacıkların doğruluğunu kanıtlayan Amerikalı bilim adamı “Murray Gell-Mann”ın (1929-….) (S65) buluşları ile Hızır Tezkiresi arasında dikkat çekici çok ilginç bağlantılar vardır. Bazı tesadüflerle ortaya çıkan bu bağlantılar, Aiberg’in kitaplarında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. İnanılmaz evrensel sırlar taşıyan Hızır Tezkiresi’nin bu olayla ilgili bölümünü aşağıda sunuyoruz:

“Devir, talebelerimin talebelerinin talebelerine vasıl olduğunda, onlara, “Z” ve “K” harflerinin esrarını muhtevi bu delilleri izhar ediniz: “Z” harfi, “Üç Karanlığın” baş harfidir. Bunlar, “Z-Kürre”, “Z-Zerre” ve “Z-Zeman”dır. Dikkat ediniz, bu üçü, “Üç Karanlık Kuvvetin” ana işaretleridir. Devirin vasıl olmasının ana işareti de, evvela “Nasrani” ulemasının “Üç Aydınlığı” bulmalarıdır. Müslüman gariplerim, “Üç Karanlığı” ondan sonra bulalar. “Üç Aydınlığın” sırlı harfi, “Kef-Kef” sürtçmesidir. Onun da ana işareti, ismi “C” (Cim) harfi olan Nasrani şairin mısralarında gizlidir.

Üçü “Zahirde Aydınlık”, üçü “Batında Karanlık” olan “Altı Kuvvet” vardır ki, Kainat bunlar üzre muharrektir. Cümlesinin üzerinde bir “Yedinci Kuvvet” vardır ki, o “Altı Kuvvet” bundan çıkmaktadır. Aşikar kuvvetler aydınlıktır ve tabiatı mümteziçtir. “Üç Karanlık Kuvvet” ise, zifiri-zımni ve zemana zulmettendir, tabiatları sabitiyyedendir. “Üç Aydınlık Kuvvete” hakim olan “K” harfi, “K-Kürresi”, “K-Zerresi” ve “K-Kuvve-i Irkı”dır. Bunun ana işareti de, “C” (Cim) adlı şairin yazılmamış mısralarındadır.  

O, yazılmamışı yazdıran ve bana Tezkire’yi yazdıran böyle yazdırdı. “Nun”, “Kalem” ve yazdıklarına yemin olsun. Her kim, yazılmamış söylendiğinde onu vakti gelince idrak ederse, “yedi mesani buutun” batındaki sırrının sebit “yedi” ile sabit olmuş “Kuvve-i Irkiyye” esrarı ilahisine murabbası ile mazhar olur.”

Hızır Tezkiresi’nin devamı daha sonraki çağlara hitap etmekte ve tam anlamıyla iyice anlaşılmaz şifrelere dönüşmektedir. Halidi-Doğu dalının lideri Hekim Bey tarafından, “Zamanı geldi” düşüncesi ile Halidi-Batı dalının lideri KMA’ya gönderilen bu döküman, KMA tarafından kopyalar çıkartılarak ve bazı tercüme notları düşülerek gerekli Zig-Zag mensuplarına gönderilmiştir. Aiberg’e ikinci elden gelen kopyada, KMA’nın kendi notları da bulunmaktadır. Bu not, Tezkire’nin kenarında yanlamasına olarak, Arap alfabesiyle, ancak soldan sağa İngilizce yazılmıştır. Notların bir yerinde, “İnşallah, siyah elbiseli hahamların bundan haberi olmaz” yazılıdır.

Tezkire’nin yukarıdaki bölümü, Hekim Bey’in Osmanlıca’sı ile yazılmıştır. Bu metni, günümüz Türkçe’sine aşağıdaki gibi çevirebiliriz:  

“Üç kuşak sonraki öğrencilerime, “Z” ve “K” harflerinin gizliliğini içeren şu kanıtları bildirebilirsiniz: “Z” harfi, “Üç Karanlığın” baş harfidir. Bunlar, “Z-Makrofizik” (Gök Mekaniği), “Z-Mikrofizik” (Kuantum Mekaniği) ve “Z-Zaman” (Gök Mekaniği), “Z-Mikrofizik” (Kuantum Mekaniği) ve “Z-Zaman” bilimi olup, bunlar büyük bir sırrın işaretleridir. Bunları bildirme zamanının geldiğinin ana işareti, Hıristiyan bilginlerin “Üç Aydınlığı” bulmalarıdır. Önce Hıristiyan bilginler bu “Üç Aydınlığı” bulacaklar; ondan sonra Müslümanlar “Üç Karanlığı” bulacaklardır. “Üç Aydınlığın” cifirsel harfi, “Kaf (Kalın) - Kef (İnce) dil sürtçmesidir. Onun ana işareti ise, adı “Cim” olan bir Hıristiyan şairin dizelerinde saklıdır. 

Oradaki ana işaret, “Üç Aydınlığı” dışa vurmuş, “Üçü” vurmamış olan, “Altı Aydınlık ve Karanlık Kuvvet” olup; evrenin dinamiği, bu “Altı Kuvvet” üzerinde kuruludur. Bu “Altı Kuvvetin” tümünü, “Yedinci” bir başka “Kuvvet” yaratmıştır. Işıyan kuvvetler değişkendir; ışımayanlar ise sabittir. “Aydınlık Kuvvetlere”, “K-Makroevren”, “K-Mikroevren” ve “K-Irk Kuvveti” denilir. Bunun ana işareti ise, “Cim” adlı bir Hıristiyan şairin dizelerinde yazılıdır.

O, yazılmamışları bana ve şaire yazdıran, böyle yazdırdı. Her kim yazılmamış söylendiğinde, zamanı gelince onu kavrarsa, “yedi şifreli boyutun” içteki sırrına ait “Yedi Irk Kuvvetl”nin ilahi sırrına açıktaki “dört boyutlusu” ile birlikte ulaşmış olur.”

Hızır Tezkiresi’nin bu bölümünde, “ışıyan kuvvetler”den söz edildiğine göre, “K-Kürre” sözüyle optik ışıyan yıldızların; “K-Zerre” sözüyle ise, “foton”ların, yani dedektörlerin kaydettiği, gözlenebilen “kuant”ların kastedildiğini anlıyoruz. Bundan sonrasını, bir süre Gell-Mann ile mesai arkadaşlığı yapmış olduğunu söyleyen Aiberg’in ağzından dinleyelim: