“JAMES JOYCE” KİMDİR ?

J. JOYCESöz konusu yazar James Joyce (1882-1941), İrlanda’nın dünyaca ünlü bir şairi ve roman yazarıdır. Çeşitli eserleri Türkçe’ye çevrilmiştir. Joyce, eserlerinde, okuyana garip gelebilecek bir takım anlamsız sözcükler ve semboller kullanmıştır. Bu bakımdan, Türkçe’ye ve diğer dillere çevrimlerinin de oldukça zor olduğunu belirtmemiz gerekir.

Aiberg, Joyce’un kullandığı bazı sözcüklerin, ses uyumu ve anlam bakımından Arapça’ya oldukça yakın olduğunu keşfetmiştir. Bu inanılmaz benzerliklerden bazı örnekler verebiliriz: “Harriyat (hürriyet), agyb (acib), la Tiffany (latif), yula (ula), axan (ahsen), sophill (süfli), zemna (zemin), sefil (sefil), zirway (zirve)” gibi. Diğer taraftan, Joyce’un ve Bağdadi’nin sembolizm tarzları arasında bazı benzerlikler bulmak da mümkündür. Acaba Joyce ile Bağdadi arasında nasıl bir kozmik bağıntı vardı? Niçin benzer sembolleri ve ve bazı Arapça terimleri kullanmışlardı? Bunların cevabını belki de hiç bilemiyeceğiz. Çünkü, James Joyce, tüm eserleriyle bugüne kadar çözümlenememiş bir yazardır.

O güne kadar Joyce’un hiç bir kitabını okumadığı halde, Gell-Mann’ın, rüyasında onun yazılmış ve yazılmamış beyitlerini görmesi ve hele Joyce’un üçüncü beyiti yazacağını, Bağdadi’nin bundan yaklaşık 150 yıl kadar önce Hızır Tezkiresi’nde bildirmiş olması, Bağdadi, Joyce ve Gell-Mann arasında kozmik bir bağıntı olduğunu göstermektedir.

Bağdadi-Joyce kozmik bağıntısı, ilginç bir raslantı olarak bizim de karşımıza çıktı: