JOYCE’UN ÜÇÜNCÜ BEYİTİ: “QUARK-STRANGE-TIGHT” VE “K-KUVVE-İ IRK”

Gell-Mann’ın rüyasında söylenen Joyce’un her üç beyitindeki “Master Mark” sözü, Hızır Tezkiresi’nde bildirilen “Ana İşaret” sözü ile tam uyumludur.

Böylece, üçüncü beyitten, “Ana İşaretin Üç Kuark” olacağını (For Master Mark: Three Quark) ve “Kuark’ın, Sıkılığın Garipliği” olduğunu (Quark is Strange of Tight) anlıyoruz.

Şimdi rüyanın açıklamasına gelelim: Gell-Mann’ın Kuark Teoremi’nden sonra bulunan üçüncü tip kuarklara, “Strange” (Garip) adı verilmiştir (K111). Kuarkları bir arada tutan güçlü nükleer kuvvete, “glue” (tutkal) kökünden gelmek üzere, “gulon”lar denilmektedir. Gulonlar, rüyada birbirine yapışık durumda görülen üç bilyayı “sımsıkı” (tight) olarak tutan kuvvettir. Gerçekten, üç kuark bir protonu oluşturmakta ve bu kuarklar aynı tipte oldukları için, birbirlerini itecek yerde, gulonlar sayesinde birarada kalmaktadırlar (K111). Tezkire’deki “K-Kuvve-i Irk” sözcüğü, gerek anlam ve gerekse telaffuz bakımından kuark terimi ile büyük bir uyum içindedir. İnsanlar, beyaz, siyah ve sarı ırk gibi renklerine göre üç ana ırka ayrılıyorlarsa, Kuark Teoremi’nde de üç ana renge dayalı bir renk dinamiği vardır. Bütün bu benzerlikler, Gell-Mann’ın, Kuark Teoremi’ni kurmasını, Misal Alemi’nden gelen bu ilahi rüyaya borçlu olduğunu gösteriyor.

Gell-Mann, Kuark Teoremi ile bilim dünyasını bir anda altüst edip, mezonların ve tüm çekirdek parçacıklarının temel kurgusunu bulmuştur. Kuark Teoremi en yalın model olup, güçlü nükleer kuvvetin işlevini açıklamış, evrendeki çekirdek maddenin ne olduğunu belirlemiş ve Birleşik Alanlar Teoremi’ne giden tıkanmış yolu açmıştır. Aslında Zweig’in hipotezi olan bu konu, Gell-Mann tarafından teorileştirilmiş ve daha sonra da deneysel olarak sınanmıştır (K111, K112).

Gell-Mann’ın, bu olaydan sonra, KMA imzalı iki mektup aldığını; birinci mektupta kuarklar hakkında henüz bilmediği bir çok ayrıntının, kuarkların “Üol” şemalarının ve bazı can alıcı formüllerin verildiğini biliyoruz. İkinci mektupta ise, bir İslami merkeze başvurarak Müslüman olması halinde, kendisine çok ileri düzeyde kozmik bilgilerin verileceği bildirilmiştir (Bu mektuplar halen “Spitzberg”dedir). Mektupların her ikisinde de, KMA ve Asistan olarak Cronnjberg imzaları vardır. Benzer mektuplar, aynı konuda çalışan diğer bir bilim adamı olan Japon “Shin’ichiro Tomonaga”e (1906-1979) de gönderilmiştir. Her iki bilim adamı, Zig-Zag tarafından, özellikle kuarklar üzerinde israrla tahrik edilmiş ve İslamiyet’e davet edilmişlerdir. Bu konuda yakın tarihte de benzer mektuplar gönderilmiştir.