GELL-MANN İLE YAZIŞMAMIZ

Profesör Murray Gell-Mann, halen California’da, Cal-Tech’de çalışmaktadır. Kendisine, e-posta aracılığı ile, Hans von Aiberg’i tanıyıp, tanımadığını ve Kuark Teoremi’ni, gördüğü bir rüya üzerine kurup, kurmadığını sorduk. Gell-Mann, bize gönderdiği 27 Mart 1997 tarihli cevabında (E7), “Aiberg’i tanımadığını ve Kuark Teorisi’ni gördüğü bir rüya üzerine kurmadığını” bildirdi. Ancak, “Kuark sözcüğünün, James Joyce’un “Finnegan’s Wake” kitabından alındığını ve bu sözcüğün, kitapta, İrlandalı bar sahibi Humphrey Chimpden Earwicker’in rüyalarını temsil ettiğini” belirtti. Bunun üzerine, ikinci bir mektupla, Aiberg’in kitabında yazdığı rüya olayını ayrıntılı olarak kendisine bildirdik ve amatör bir okur olduğumuzu, vereceği cevabı gizli tutacağımızı belirterek, Zig-Zag Grubu ile ilişkisini sorduk. Aldığımız cevap beklediğimiz gibi olmadı. Gell-Mann gönderdiği, 2 Nisan 1997 tarihli ikinci mektubunda, “Yazdıklarımızın hiç birisinin doğru olmadığını” bildirdi (E7).

Zweig ve Gell-Mann’dan aldığımız cevaplar, Aiberg’in yazdıklarının tamamen uydurma olduğu şeklinde yorumlanabileceği gibi, kapalı devre bir kurum olan Zig-Zag’ın dışarıya bilgi sızdırmama geleneğine uyulduğu şeklinde de yorumlanabilir. Bu yorumu, okurumuza bırakıyoruz.

Bize gelince, James Joyce’un kitabında yazılı olan “By The Sream of Zemzem Under Zig-Zag Hill” (Zig-Zag Tepesi’nin Altından Akan Zemzem Suyu İle) sözüyle tanımlanan Zig-Zag Grubu’na olan inancımızın eksilmediğini belirtiyor; kaldığımız yerden diğer Zig-Zag mensubu Batılı Müslüman bilim adamlarının çalışmalarını ve Hızır Tezkiresi’nin okuru şaşkına uğratan sözlerini sunmaya devam ediyoruz: