NORBERT WIENER  (1894-1964)

N. WIENERDikkat edilirse, KMA mektupları ile Gell-Mann’a teorik yardım yapılmış; Tesla ise, bundan çok daha önceleri, uygulamalı ileri teknolojik yardım görmüştür. KMA mektuplarının, ileri teknolojiden teorik yardıma dönüşmesi, Zig-Zag’ın bir tercihi olup, bunun nedeni, ileri teknolojilerin hemen askeri birimlerce gasp edilip savaş amacına yönlendirilmesi ve sır olarak tutulup kamu yararına açılmamasıdır. Bunun bir örneği, Dr. Jessup’un Philadelphia Deneyi’nde görülmüştür. Bu nedenle, KMA mektupları teoriye yönelmiş, ileri teknoloji bilgileri ise şimdilik dondurulmuştur.

Teoiye dayalı KMA mektupları alan ve Tesla’dan kalan bilgilerle radarı icat eden “Norbert Wiener” (1894-1964) (S46), daha sonra Müslüman olarak Zig-Zag Grubu’na katılmış olan bir bilim adamıdır. Bu buluşla, elektromanyetik dalgaların yanısıra, daha da önemlisi, sibernetik denilen bilgisayar teknolojisine adım atılmıştır. Sibernetiği başlatan Wiener, 1964 yılında yazdığı “God and Golem, Inc.” (Tanrı ve Golem) adlı kitabında (K152), sibernetik ve din üzerindeki düşüncelerini belirtmiştir. Wiener’in, “Sibernetic” adıyla yayınlanan en önemli kitabı, 2000 yılında yapılan bir değerlendirmede, “Dünya’da Bugüne Kadar Yayınlanan En Önemli 100 Kitap” arasına girmiştir.

Wiener, tüm buluşlarını, Tesla tekniklerini içeren KMA mektuplarının kendisine aktarılmış olmasına borçludur. Wiener’in, buluşlarını Tesla’ya borçlu olduğunu ölüm döşeğinde iken itiraf ettiğini daha önce belirtmiştik.

Bugün, Dünya’da elektrik-elektronik-sibernetik uzay ve nükleer çağlarını açan ve yönlendirenler, Norbert Wiener ve diğerleri gibi, Zig-Zag mensubu süper teorisyen ve teknisyenleridir. Bütün bu ileri teknolojilerin tamamı insanlığın hizmetine sunulmuş, ancak Philadelphia Deneyi’nin sonuçları (en az 21. yüzyıla kadar) saklı tutulmuştur. Çünkü, bu deneyde, insanlık tarihinde ilk kez “uzay yürüyümü” keşfedilmiştir. Bu teknik, uzay ve zaman kaydına bağımlı olmaksızın seçilen bir zamandaki mekana, ışınlama yoluyla dolaysız olarak ulaşmak demektir (D16). Işınlama, “Üç Aydınlığın” göstergelerinden biri olan “tayy-ı mekan” (teleportation) tekniğidir (D15). Bu ileri teknolojinin çağımız insanından sır olarak saklanmasının nedeni, değişik zaman bölümündeki kuşakların birbirlerine müdahele etmemelerinin gerektiğidir. Gerek doğanın dengesini ve gerekse insanlığın doğal tarihini bozabilecek bu gibi oluşumlara karşı, bu süper teknolojiler bugün için gizli tutulmaktadır.