shin'ichiro tomonaga  (1906-1979)

S. TOMONAGAŞimdi tekrar 1940’lı yıllara geri dönerek, Kuantum Teoremi’nin ünlü isimlerinden “Shin’ichiro Tomonaga”den (1906-1979) söz etmek istiyoruz. Tomonaga, o yıllarda Kuantum Teoremi’nin güçlü çekirdek kuvveti ile ilgili olarak, kendini, mezonların deneysel olarak bulunmasına adamıştır. Yemeden, içmeden bu yolda çalışmaktadır.

Bir gün, ona da postadan esrarengiz bir mektup gelir. Mektupta, “Mezonların , güçlü nükleer kuvvet için bir çözüm olamayacağı, ancak bir geçiş teoremi sayılabileceği ve bu konuda kendisine yardımcı olabilecekleri” yazılıdır. Mektupta, Tomonaga’nın hiç bir zaman akıl edemeyeceği bir çok formül yer almıştır. Tomonaga bu formülleri çok az değiştirerek, nerdeyse tamamını kullanarak, bilim dünyasını sarsan buluşunu gerçekleştirir. Bu buluş, mezonların mükemmel bir şekilde tanımının yapılması ve “hadron” dinamiğinin kusursuz olarak ortaya konuluşudur.

Buluşunun hemen arkasından, aynı el yazısı ile yazılmış ikinci bir mektup alır. Mektupta, İslamiyet’e çağrılmakta, Müslüman olması halinde, kendisine çok ileri kozmolojik ve kozmogonik sırların mektupla sürekli olarak aktarılacağı bildirilmektedir. Tomonaga istenileni yapmadığı için üçüncü bir mektup almaz ve mektupların gelişi böylece kesilir. Ancak, yakınlarına ve dostlarına bu mektupları heyecanla gösterdiği, okuttuğu bilinmektedir. Gelen mektupların her ikisinde de bir çift imza vardır: “Charles M. Alan” ve “Drakensberg”. 1950 yılından sonraki “Q-Dönemi” mektuplarında, dönemin KMA’sı, ismini İngilizce’ye adapte ederek, “Charles M. Alan” imzasını kullanmıştır. Asistanı Drakensberg ise, ünlü teorisyen ve bilim adamı George Zweig’den başkası değildir.