“TA-HA” PLANI

Bilimi, kuark-mezon teoremleri ile, Planck Sabiti’nin tabanına zorlayarak, arkadaki imkansızın ötesini gündeme alan KMA mektupları, Bağdadi’nin öğrencisi Cantor’un (S34) bulduğu Sonsuz Serileri yeniden kullanarak, sonsuzluğun bilinmez sınırı yerine, başlangıcının belirlenmesi politikasını benimser.

Bu husus, KMA notlarında şöyle belirtilmiştir: “Sonsuzluğun başlangıcı, bizim maddi evrenimizin bittiği Planck Sabiti’nin minimumundan başlamalıdır. Çünkü, kuantlaşma sadece Planck Sabiti limitleri içindedir ve bundan ötede kuantlaşma olamayacağı Hilbert (S37) tarafından kanıtlanmıştır.”

Ötemizde kalan bu evrenin matematiği ve fiziğinin araştırılması için, Zig-Zag bünyesinde iki ekip oluşturulur. Bu ekiplerden, matematikçiler, “Ta” ve fizikçiler, “Ha” kodları ile anılırlar. KMA, bu plana, “Ta-Ha” adını vermiştir. Bilindiği gibi, Ta-Ha, Kur’an’daki bir surenin adıdır. Bu soyut evrenin “Ta-Ha” koduyla anılması, Bağdadi’nin, yaşadığımız somut evrene, “Ya-Sin” adını vermesi ile eş anlamlıdır.