ARNOLD SOMMERFELD  (1868-1951)

A. SOMMERFELDTa-Ha Planı, ilk olarak 1940’lı yılların öncesinde, dönemin ünlü kuantum fizikçisi  ve matematikçisi “Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld”e (1868-1951) (S38), gönderilen bir mektupla başlar.

Sommerfeld, biri, kafasını kurcalayan kuantum mekaniği ve diğeri, o zamana kadar hiç aklından geçirmediği soyut kütle konusunda olmak üzere iki temel konuya değinen ve “Besmele” ve “Ta-Ha” harfleri ile başlayan bir mektup alır. Almanca yazılan mektupta, bir İslami merkezde gönül rızası ile Müslüman olması halinde, kendisine inanılmaz kozmik sırların  ve formüllerin verileceği bildirilmektedir. Sommerfeld’in yıllardır bir türlü altından kalkamadığı bir dolu kuantum formülü, hazır durumda mektuba eklenmiştir.

Öte yandan, o güne kadar hiç düşünülmemiş, akla gelmemiş bir konuya, “soyut evrene” aynı formüllerin uygulanabileceği  bu mektupta belirtilmekte ve böylece, “Kütlenin ışık hızını aşamamasına karşın, kütlesi sıfırdan küçük ağırlıklar için, ışıktan milyarlarca kez daha hızlı gitmenin mümkün olduğu ve bu durumda, doğa yasalarının tam tersine işleyeceği” anlatılmaktadır.

Sommerfeld’in Müslüman olup, olmadığı hakkında elimizde bir bilgi yok; ama onun, bir süre sonra, ünlü kuantum formüllerini ve imajiner kütleyi tanımlayan formülleri ortaya koyduğunu biliyoruz. 1951 yılındaki ölümünden sonra ortaya çıkarılan mektuplardaki çift imza şöyledir: KMA ve Vanderberg (Bu mektupların bazılarındaki ikinci imza, Vanderbergen, ya da Vanderbergier’dir. Söz konusu mektupların sekiz tanesi, halen Hamburg’da yaşayan Hermann Schlesing’de bulunmaktadır. Bu sekiz mektup, Philadelphia Deneyi ile ilgili olup, basına açıklanmıştır). 

Sommerfeld, Dünya’da ilk kez soyut kütleyi haber veren ve ilk kez soyut evrenin matematiksel temelini atan kişi olarak bilim tarihine geçmiştir.