OLEXA-MYRON BILANIUK  (1926 - ….)

O. M. BILANIUKTezkire’nin önemi nedeniyle, soyut kütle evreni, KMA için çok hassas bir konudur. İlk olarak, Sommerfeld’e çıtlatılan bu kavram için, daha sonra KMA tarafından özel bir ekip oluşturulur. Bu kez, ilk defa olarak sadece bir kişiye değil, konu ile ilgili bir ekibe KMA mektupları gönderilir. İçinde Müslüman olmayan bilim adamları da bulunan bu karma ekip, soyut kütle konusunda yoğun bir çalışmaya girişir.

Başlangıçta ekibin başı, Amerikalı fizikçi “Olexa-Myron Bilaniuk”dır (1926 - ….). Ukranya doğumlu olan Profesör Bilaniuk, Almanya ve Belçika’da okuduktan sonra ABD’ye yerleşmiş ve burada özellikle nükleer fizik alanında çalışmalarda bulunmuştur. ABD ve Avrupa’daki nükleer hızlandırıcılarda çalışmış olan Bilaniuk’a, kurulan Zig-Zag ekibinin başkanlığı görevi, soyut sayıların mimarı ve manyetik alanların sihirbazı diye bilinen, 1940’lı ve 50’li yılların KMA’sı Hansel Heiberg tarafından verilmiştir. Mektuplardaki ikinci imza, Geinberg’dir. 

Bilaniuk, 1950’li yıllarda, Sommerfeld’in formüllerini geliştirerek soyut kütlenin matematiksel analizine girişir. Soyut kütlenin, Einstein’in Özel Relativite Teoremi’ne uygunluğunu kanıtlar (1969). George Sudarshan ile birlikte yaptıkları çalışmaların sonucunda yazılan üç makale ile soyut kütlenin varlığını bilim dünyasına gösterir. Bu makalelerden ilki, “Meta Relativity” (Relativite Ötesi) adıyla 1962 yılında yayınlanmıştır (D4). İkinci ve üçüncüsü, daha önce de belirttiğimiz gibi, “Particles Beyond The Light Barrier” (Işık Engelinin Ötesindeki Partiküller)  ve “More About Tachyons” (Takyonlar Hakkında İleri Bilgiler) adlarıyla 1969 yılında yayınlanmıştır (D5, D6). Bu çalışmalarla soyut kütlenin varlığı kanıtlanmakla birlikte, Kuantum Teoremi’ne olan aykırılığı henüz giderilememiştir. 

Bir Zig-Zag mensubu olarak gizli bir Müslüman olan Bilaniuk, Hızır Tezkiresi’ndeki “tahayyun” ve “tardiyyun” sözcüklerine sadık kalmak amacıyla, “tahayyun”u, İngilizce “tachyon” ve “tardiyyun”u, “tardyon” olarak önerir ve bu önerisi kabul görür. Bu isimlerin konulmasını, KMA mektuplarındaki çift imza istemiştir: KMA ve Geinberg. Bilaniuk Zig-Zag Grubu'nda, asistan olarak "Drakensberg" adıyla çalışmıştır. 

1998 yılında, ABD, Swarthmore, Pennslyvania’da, Swarthmore College’da, “Professor of Physics Emeritus” görevi ile çalışmakta olan Bilaniuk ile internet aracılığıyla iletişim kurduk (E2) (Bilindiği gibi, emekli olduktan sonra aynı görevi sürdürmeyi kabul edenlere “emeritus” ünvanı veriliyor). Bilaniuk, bize gönderdiği, 2 Nisan, 4 Nisan ve 16 Nisan 1998 tarihli mektuplarında, biyografisi ve takyonlarla ilgili çalışmaları konusunda ayrıntılı bilgi verdi. Kendisine, Hans von Aiberg ve Zig-Zag Grubu’ndan söz ettikten sonra, Zig-Zag Grubu ile ilişkisi olup, olmadığını, “tachyon” ve “tardyon” sözcüklerinin Arapça’dan alınma olup, olmadıklarını sorduk. Bu yazışmalarla aramızda oldukça sıcak bir ilişkinin doğduğuna inandığımız Bilaniuk, bize, çalışmalarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler verdiği halde, nedense bu sorularımızı hiç bir şekilde yanıtlamadı. Diğerleri gibi, “Hiç birinin aslı yok!” diyebilirdi; bunu da yapmadı. Son mektubumuzun hemen tüm ağırlığı Zig-Zag konusu olmasına rağmen, bu sorularımızı hiç bir şekilde yanıtlamamasını biz oldukça ilginç buluyoruz.