GERALD FEINBERG  (1935-1992)

Takyonlarla ilgili çalışmalara, 1969 yılında,  KMA mektupları almış olan, ABD, Columbia Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı, Amerikalı fizikçi “Gerald Feinberg” (1935-1992) de katılır. KMA mektuplarındaki Asistan imza olan Geinberg de çalışmaların içindedir.

Geinberg, takyonların kütle yapısını, Feinberg de takyonların Sonsuz Özenerji doğalarını belirler ve “Bir enerji durumundan diğer bir enerji durumuna ışık hızı duvarı aşılarak geçilebileceğini” gösterir. Feinberg’in, 1969 yılında yayınlanan, daha önce belirttiğimiz, “Possibility of Faster-Than-Light Particles” (Işıktan Hızlı Partiküllerin Olabilirliği) adlı makalesinde (D21) ve hemen ardından 1970 yılında yayınladığı, “Particles That Go Faster Than Light” (Işıktan Hızlı Giden Partiküller) adlı makalesinde (D22) bu konuda ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.

Feinberg’in bulgularıyla, evrenimizdeki en yüksek hız olan ışık hızının, giderek artan bir hızla değil, ancak atlanarak geçilebileceği teorik olarak kanıtlanmıştır. Bu teori, Princeton NEC Enstitüsü uzmanlarından Dr. Lijun Wang tarafından, 3 Haziran 2000 tarihinde deneysel olarak da kanıtlanmıştır (G19). Dr. Wang’ın yaptığı açıklamaya göre, bir ışın demeti, içinde sezyum gazı bulunan test ortamına gönderilmiş; ancak ışın demeti, daha sezyum gazlı test ortamına girmeden ortamdan çıkmıştır. Yani, ışın demeti daha yoluna çıkmadan hedefine ulaşmıştır. Dr. Wang, bu olayın, ışık hızının 300 katı bir hıza atlanarak gerçekleştiğini söylemiştir. Dr. Wang, bu konuda bugüne kadar 40 makalesi yayınlanmış olan ciddi bir araştırmacıdır.