AIBERG’İN ÇALIŞMALARA KATILIŞI

Zig-Zag Grubu’nun o dönemdeki çalışmalarına tekrar dönelim: Seçkin uzmanlardan oluşan kalabalık bir ekibin söz konusu teoremi yelpaze gibi açarak bir bütünlük sağlayamamaları tıkanıklığa neden olmuştur. Bu tıkanıklığı gidermek amacıyla, bir süre sonra, KMA tarafından, içinde Aiberg’in de bulunduğu yeni bir ekibe görev verilir. Bundan sonrasını, Aiberg’in ağzından dinliyoruz:

“KMA’dan aldığımız mektupta, “Teoremi geliştirip bütünleştirmemiz ve bu tıkanıklığı gidermemiz” isteniyordu. İlk olarak, Feinberg’in uzayının aynı zamanda “Hilbert Uzayı” olduğunu, ikisinin de, takyonları aynı evren içinde barındırdığını gösterdik. Böylece, takyonların belirsiz olan mekanları belirlenmiş oluyordu. Bundan sonra, Takyon Teoremi’nin, Kuantum Teoremi’ne aykırılığını giderdik. Takyonların kuantlaşma olgusu bu aykırılığı gidermemizi sağladı. Öte yandan, Feinberg’in takyon enerjisi bulgularından yararlanarak, takyonların Sonsuz Özenerji (Nur) denilen özelliklerini; levitasyon denilen ters-çekim özelliğini; negatif Hilbert  Uzayı’nda, zamanın reel olup, ters aktığını ve zamanın nedenselliği bozduğunu; “Kirlian” ışımasını; Kozyrev’in zaman enerjisi ışımasını açıklayabildik ve kozmik ışın fotoğraflarında görülen takyon izlerini gösterdik.”

Aiberg’in takyon dinamiği konusundaki çalışmaları o kadar görkemli bulunur ki, bu çalışmaya yazarımızın adı verilir: “Aibergsche Tachyo-Mechanismus”. Kurulan Hiper Simetri Teoremi, dört boyutlu uzay-zamanı ve on boyutlu “uzay-zaman-bilinç”i kapsamakta, “Esir”i açıklamaktadır (Aiberg Etherodynamics/Esir Dinamiği). Süper Simetri Teoremi’nin sadece fizik evreni açıklamış olmasına karşın, On boyutlu Hiper Simetri Teoremi, hem somut, hem de soyut evreni açıklamaktadır. Gizli değişkenlerin (hidden variables) mekanizması,  bilinç boyutu, Süper Uzay (Misal Alemi), Hiper Uzay (Mutlak Misal Alemi), Horn Hole (tüneller, Esir) ve Corn Hole (Sur Borusu), bir bütün halinde evrenleri ortaya çıkarmaktadır.