STEFAN BANACH, ALFRED TARSKY VE WUND

S. BANACHA. TARSKYCantor ve Hilbert gibi, aynı dönemde Leh asıllı “Stefan Banach” (1892-1945) (S44), “Alfred Tarsky” (1902-1983) (S47) ve Alman matematikçi “Wund” da sonsuzu araştıran matematikçilerdir.

Bunların her üçü de birer KMA  mektubu almışlardır. Mektuplarda, Cantor’un bulduğu Sonsuz Seriler’in, çağımızın fiziko-matematik evrenine nasıl uygulanabileceğine ilişkin görülmemiş formüller vardır. Mektupların altındaki imzalar, KMA ve Eisenberg ikilisine aittir. Banach-Tarsky ikilisi, KMA mektuplarında kendilerine verilen muhteşem ipuçlarının ardından giderek, “en küçük ile en büyüğün aynı şey olduğunu” ispatlamışlardır.