“ELİF-BE” DÖNEMİ

Buraya kadar geçen sürede, KMA notlarının “Ya-Sin” ve “Ta-Ha” dönemleri sona ermişti. Bundan sonraki dönem, “Elif-Be” Dönemi adını almıştır. Bu dönemde, evrenin bütünlüğü açıklanmış, Arz’dan Arş’a kadar tüm evren katlarını tırmanacak bir transkozmoloji teoremi ortaya konulmuştur. Bu nedenle, bu son dönem,  “Zig-Zag’ın Zafer Destanı” (The Sieg Saga of Zig-Zag) olarak bilinir ve “ss / ZZ” sembolü ile gösterilir.

Bu başarıya, 11. KMA olarak uzun süre görev yapan, ünlü Arjantinli yazar “Jorge Luis Borges”in büyük katkılarıyla erişilmiştir.