JORDAN VE HEIDELBERG

KMA mektuplarının trafiği genelde iki yöne yönelmiştir: İlki, Zig-Zag matematikçilerine, ikincisi ise, güçlü çekirdek kuvveti fizikçilerine. Örneğin, Borges, Jordan, Heidelberg gibi matematikçilere ve Hilbert, Banach, Tarski, Jessup, Hubble gibi fizikçilere, 1940’lı, 50’li yıllarda, o dönemin KMA’larından teoriler yağmıştı. O devirde, sekiz boyutludan 26 boyutluya kadar matematik uzayların yapımı başarılmıştır. 

Ancak, 1954 yılı sonu ve 1955 yılı başları, Zig-Zag için bir felaket yılı olur. O yıllarda, aynı konular üzerinde çalışmakta olan Jordan ve Heidelberg, tıbbi hatalarla, daha sonra 1959 yılında, Jessup, intihar süsü verilen bir cinayetle  hayatlarını kaybetmişlerdir.

Jessup’un intihar olayına daha önce değinmiştik. Jessup, o sıralarda, “dörtten fazla boyutlu evren” modeli üzerinde çalışmaktaydı. Einstein ise böyle bir modele kesinlikle karşı olduğunu belirtmiştir. Yine o sıralarda, bir Rus Yahudisi olan Immanuel Velikovsky, uzayın “bozon”larla, yani enerjetik kuvvet alanları ile dolu olduğunu, sanki bir Zig-Zag mensubuymuş gibi ileri sürer. Hatta, yine bir Avusturyalı Yahudi olan Freud, beşinci boyutu (K80) parapsikoloji olarak tanımlar. Yahudi bilim adamları arasında ilk kez böyle bir aykırılık doğmuştur. Ancak, Yahudi bilim adamlarının Zig-Zag teorilerini destekleyici demeç ve görüşleri, Jessup’un trajik intiharından sonra kesilir.

Jessup’un ölümünün ardından, Zig-Zag’ın çok boyut matematikçilerinden “Jordan” aort hastalığından ve “Heidelberg”, yanlış insülin iğnesinden peşpeşe tıbbi hatalar sonucu ölmüşlerdir (1955).

Literatürde, kuantum fiziği ile ilgili çalışmalarda bulunan “Pascual Jordan” (1902-1980) ile karşılaşıyoruz. Ölüm tarihi, Aiberg’in belirttiği tarihe uymayan bu bilim adamının aradığımız kişi olup, olmadığını bilmiyoruz. Literatürde, Heidelberg ile ilgili bir kayda ise rastlayamadık.