JOEL (YAHYA) SCHERK  (1947-1980)

1968-1972 yılları arasında, büyük birleştirme teorileri revançtadır. Zig-Zag da bu konuya ağırlık verir ve 1968 yılında, güçlü nükleer kuvveti, “Ankebut Teoremi” ile açıklar. 1974 yılından sonra ise, o zamanki KMA olan Borges’in yönlendirmesi ile, Süper Çekim Teoremi ile ilgili çalışmalar başlar. Borges, bu çalışmalar için, Zig-Zag Fransa Müslümanları’nın müftüsü ve dahi bir bilim adamı olan “Joel Scherk”i (1947-1980) (K152) seçer. Bundan sonrasını Aiberg’in ağzından dinleyelim:

“Bize gelen KMA mektuplarında, Ankebut Suresi’nin sırrını bulduğumuzdan dolayı kutlanıyor; ancak Vakıa Suresi’nin “11 düğümlü ipi” ile “Bu düğüm zincirinin (Nahl Suresi’nin 87. ayetinde geçen) yedincisinin mesani sırrını” hala bulamadığımız için azarlanıyorduk. 1974 yılından sonra, Scherk ile mektupla iletişim kurarak çalışmaya başladık. Aynı yıl, Müslüman olmayan Amerikalı bilim adamı John Schwarz da bu çalışmaya katıldı. Scherk’in “Sicim (String) Teoremi” (K45, S25) ile ilk başarıya imza attık ve Süper Çekim Teoremi’ni geride bıraktık. Bu teoremle, Einstein’in dört boyutlu Genel Relativite Teoremi’ne (K50) karşı çıkmıştık. Bizim teorimiz, ayrıca gerçek anlamda Genel Relativite ve Kuantum Teoremleri’ni birleştiriyordu. Çalışmalarımızı tam bu aşamaya getirmişken, 1980 yılında camiamızı kadere boğan beklenmedik bir ölüm haberi geldi. Scherk de, daha öncekiler gibi, insülin şokundan ölmüştü; daha doğrusu öldürülmüştü. Aynı olayın, Jordan, Heidelberg ve Kozyrev’in başına geldiğini düşünürsek, bunun doğal bir ölüm olduğuna inanamayız. Nitekim, görgü tanıkları, siyah takım elbiseli bazı kişilerin (K7) Scherk’in peşinde olduklarını belirtmişlerdir. Gizli şeker hastası olan Scherk’in yanında sürekli olarak özel doktoru bulunmaktaydı. Bu doktorun satın alındığı sanılmaktadır. Zira, olay sırasında doktor sırra kadem basmış ve Scherk evinde yapayalnızken şeker komasına girmiştir. Siyah elbiseli kişilerin ellerinde doktor çantası ile dolaştıkları da görgü tanıklarınca ifade edilmiştir. “

Joel (Yahya) Scherk hakkında ayrıntılı bilgi, N. Witkowsky’nin 1996 yılında yayınlanan “Along The Way: Joel Scherk, The Superstring Meteor” (Superstring Meteor’u Joel Scherk’le Birlikte) adlı kitabından (K155) alınabilir.

Scherk’in ölümünden sonra, Schwarz, Britanyalı bilim adamı Michael Green ile birlikte çalışarak  Süper Sicim (String) Teorisi’nin matematik ispatını yapar. Bu konuda, 1984 yılında yazdıkları makale büyük ilgi toplamıştır. Bu teori, evrenin 10 boyutlu olduğunu ve kuantların noktasal olmayıp, örümcek ağı benzeri mini iplikçiklerden oluştuğunu söyler. Tümdengelimli olarak matematik isbatı yapılan bu teorem, somut evrendeki her şeyi kapsadığından, “Theory of Eveything” (Her Şeyin Teorisi) olarak adlandırılmıştır.

Bu konu, daha önce de belirttiğimiz gibi, P. C. Davies ve J. Brown’un 1988 yılında yayınladıkları, “Superstrings: A Theory of Eveything” (Süper Sicim Teorisi: Her Şeyin Teorisi) adlı kitabında (K45) ayrıntılı olarak sunulmuştur. Ayrıca, M. Kaku’nun, “The Theory of Everything” (Her Şeyin Teorisi) adlı internet sitesinden (S51) ayrıntılı bilgi edinilebilir.

Zig-Zag Grubu ise, bu sırada, “11 boyutlu” Süper Sicim (String) Teoremi üzerinde çalışmaktadır.