ZİG-ZAG GRUBU’NUN SON DÖNEM ÇALIŞMALARI

Zig-Zag Grubu’nun son dönem çalışmalarını Aiberg şöyle özetliyor:

“Kur’an’daki ilahi misallerin (sembolizmin) tamamen Müslüman bilim adamlarına yöneldiği bilincine varmıştık. Mektuplarla, kapalı devre iç yazışmalarımız ve yayınlarımızla, ilahi misallerin bilimin hangi konusuyla ilgili olduğunu işliyor, misalleri mevcut bilime uyarlıyorduk. Kur’an sembollerinin bilime katılması, ya da birer ipucu olması, Zig-Zag Öğretisi’nin en genel tanımıdır. Çünkü, Zig-Zag’ın kuruluşu, bizzat Bağdadi’nin “misaller” ipucu üzerindedir. Misalleri anlama bilimi ise, Hazreti Hızır’a verilmiş bir yetkidir. Hazreti Hızır, geçmişteki bu saklı bilimleri, zamanı gelince, Bağdadi gibi kendisine tabi olanlara dikte ettirmektedir. Bu bilgiler, en son olarak da “Hazreti Mehdi”ye teslim edilecektir. Bu yüzden, Hazreti Mehdi bir alim olacaktır. Bu misalleri anlayanlar, sadece ve sadece Ankebut Suresi’nin 43. ayetinde sözü edilen alimlerdir.”

R. P. FEYNMANJ. A. WHEELER

Zig-Zag Grubu’nun son dönem çalışmalarına, Müslüman bilim adamları “Richard Phillips Feynman” (1918-1988) (K56, K57, S48); “John Archibald Wheleer” (1911-….) (K151, D35); “Abdus Salam” (1926-1996) (D36, D72, S1, S31, S32, G16, G18); “Roger Penrose” (1931-….) (K75, K114, K115, D34); “Steven Weinberg” (1933-….) (K149) ve “Roy Patrick Kerr”in (1934-….) (D11, D29) önemli katkıları olmuştur.

 

 

A. SALAM   R. PENROSE

S. WEINBERG   R. P. KERR

Son dönemin en önemli ismi ise, bilim tarihinin gelmiş geçmiş en büyük bilim adamı olarak kabul edilen, “Stephen William Hawking”dir. Aiberg tarafından, gizli Müslüman olduğu bildirilen Hawking’in yaşamı ve çalışmaları (K54, K73, K74, K75, K160, S27, S28, S49, G14) ile ilgili bazı bilgileri ve onun Papa ile olan ilginç görüşmesini aşağıda sunuyoruz: