KAF SIRADAĞLARI’NIN SIRRI

Hızır Tezkiresi’nin Kaf Sıradağları ile ilgili sırlarının anlaşılması için Zig-Zag Grubu’nca büyük çabalar harcanmış, ancak uzun süre çözüme ulaşılamamıştı. Çözüm, aşağıda anlatacağımız olay sonucu ortaya çıkmıştır:

Axel Heiberg’in varislerinden biri, bir gün, Zig-Zag Grubu’na bir dosya armağan eder. Dosyadaki yazılar, bizzat Axel Heiberg’in Almanca notlarıdır. Bu notlara göre, Heiberg, Bağdadi’nin sağlığında, Hızır Tezkiresi’nin orijinalini incelemiş ve gerekli gördüğü yerleri Almanca’ya çevirmiştir. Bu çevirinin bazı sayfalarında İngilizce ve Arapça notlar da bulunmaktadır. Heiberg’in bu notları incelendiğinde, Tezkire’nin “Cebel” (Dağlar) ile ilgili bölümünün ne anlama geldiği biraz daha açıklığa kavuşur. Bu bölümle ilgili kısmı aynen aktarıyoruz:

“İçinizden mümin ilim adamları ve kadınların bir kısmı şunu bileceklerdir: İlahi zikir, “zig-zag” çizer; gel-git alemi gibi zig-zag çizmez (Berg und trapp: İndi-çıktı). Biliniz ki, “indi” (trapp), sizi “iki boyutluya” indirir; fakat “çıktı” (berg), sizi “çok boyutluya” çıkarır. O “çıktı”lar, ardarda eklenmiş olan bir “sıradağ” silsilesidir, Onlara “Kaf Sıradağları” denilir. Tamamı “sekiz” tanedir. O sekiz Kaf Dağı’nın isimleri sırasıyla şunlardır: “Ayn”, “Wendoo”, “Kronen” (Almanca: “Taç”), “Draken” (Flamanca: “Korkunç”), “Eisen” (Almanca: “Demir”), “Fine” (İngilizce: “Hoş”), “Gein (İngilizce: “Guinea”), “Hei” (İngilizce: “High”: Yüksek). Bu sonuncusunu, zaman gezmeni (Hazreti Hızır), tevatüre göre bana mübarek kılmış. Sevgililerin sevgilisi “Mevlana Halid”, bu dağların ilk tasnifini, kendisinin “Tezkire” dediği bir yazıtta topladıktan sonra, onları, Osmanlı Paşası “Şerif Paşa”ya (Scheriff Pascha) teslim etti…”

İmza: K. M. Allein

Yukarıdaki çoğunluğu Almanca notlar, Zig-Zag’ın kurucusu Axel Heiberg’in, 100 yıl kadar önceden,  Kuark Teoremi’ne katkısı anlamını taşımaktadır. Bu sekiz dağın ve onlarla hemen hemen aynı isimleri taşıyan Zig-Zag Grubu’nun seçkin bilim adamlarının isimlerini, Heiberg’in bu notları aracılığı ile tanımlayabiliyoruz:

1. Cebel-i Ayn (Ayn Dağı): Nikola Tesla (1856-1943), Nikolai A. Kozyrev (1908-….) ve George I. Gurdjieff’e (1872-1949) gönderilen KMA mektuplarındaki ikinci imza: “Adelberg”dir. “Adel”, Almanca “Kutsal” demektir.

2. Cebel (Dağ): Max Planck (1858-1947), Arnold Sommerfeld (1868-1951) ve Louis V. Broglie’ye (1892-1987) (K30) gönderilen KMA mektuplarındaki ikinci imza, sırasıyla, “Bergen”, “Berg” ve “Bergier”dir. “Berg”, tüm Germen dillerinde “dağ” demektir.

3. Cebel-i Tacc (Taç Dağı): Murray Gell-Mann’e (1929-….) gönderilen KMA mektuplarındaki ikinci imza, “Cronnjberg”dir. Danimarka dilinde, “cronn: taç” ve “bjerg”: dağ” demektir.

4. Cebel-i Durrağ (Durrağ Dağı): Shin’ichiro Tomanaga (1906-1979) ve Hideki Yukowa’ya (1907-1981) gelen KMA mektuplarındaki ikinci imza, “Drakensberg” dir. Flamanca olan bu sözcük, “Korkulu Dağ” anlamına gelmektedir. Ayrıca, Gurdjieff’in Tibet’te, Kozyrev’in “Ural-Kaman Dağları”nda ve Haushofer’in “Drakensberg”de olduğunu bildirdiği, “Dhurakhapalam” ve “Draken” sözcükleri arasında büyük bir analoji vardır (Kozyrev’in, Urallar’daki mağarasından, Paul Kamenberg’e ışınlama deneyi uyguladığını hatırlayalım).

5. Cebel-i Hadid (Demir Dağı): David Hilbert (1862-1943), Stefan Banach (1892-1945) ve Alfred Tarsky’e (1902-1983) gelen KMA mektuplarındaki ikinci imza, “Eisenberg”dir. “Eisen”, Almanca “demir” demektir.

6. Cebel-i Fein (Fein Dağı): Oleksa-Myron Bilaniuk (1926-….) ve tüm takyon ekibine gönderilen KMA mektuplarındaki ikinci imza, “Feinberg”dir. Zig-Zag Grubu’nda üç tane Feinberg bulunmaktadır.

7. Cebeli- Ğayn (Ğayn Dağı): Jorge Luis Borges’e (1899-1986) gönderilen KMA mektuplarındaki ikinci imza, “Geinberg”dir. “Gein”in okunuşu, “gayn”dır.

8. Cebel-i Hayy (Hayat Dağı): Morris Ketchum Jessup’a (1900-1959) gönderilen KMA mektuplarındaki ikinci imza, “Heiberg”dir.

Yukarıdaki sıralama, kronolojik olarak değil, ikinci imzaların (Asistan’ların) baş harflerine göre yapılmıştır. KMA mektuplarındaki Asistan imzaların, Hızır Tezkiresi’nde belirtilen Kaf Sıradağları’nın isimleri ile çok yakın bir uyum içersinde olmaları tabii ki bir raslantı sayılamaz. Okurlarımız, bunun kozmik bir şaka olabileceğini bile düşünebilirler. Bu konuda yoruma girmiyoruz; fakat bu isimlerin Dünya bilim tarihindeki önemlerinin literatürden araştırılmasını öneririz. Bağdadi’nin, bundan 150 yıl kadar önce, bu Kaf Sıradağları’nı sahiplenen bilim adamlarının özdeş isimleri konusunda bilinçli olduğuna inancımız tam.

Kaf Sıradağları’nın doruklarının isimleri ile özdeş bilim adamlarının isimlerinin esrarı, sadece Hızır Tezkiresi ile bildirilmiş bir “işaret” idi. Bu işaret, Bağdadi’nin emanetçisi “Hekim Bey”lerin sonuncusu olan “Farouk El-Baz”ın Batı’ya göndermesi gereken yeni Tezkire bölümü içindi. Aslında, işaretin cevabını El-Baz da bilmiyor, sadece, çözüldüğünde aklen ikna olması gerekiyordu.

Bağdadi’nin bu tarz işaretleri, Batı’da çözümlenip, Doğu’ya iletilince, Tezkire’nin yeni bir bölümü, Mısır’daki emanetçiden Batı’ya gönderiliyordu. Böylece, Batı’daki çalışmalar, KMA mektupları ile, dağıtım için Zig-Zag mensuplarına ve bilgi için de Doğulu emanetçiye (Hekim Bey’e) iletilmekteydi.