“DOĞU-104” VE “BATI-114” ZİG-ZAG CEMAATLERİ

Yazarımız Aiberg, “Doğu-104” ve “Batı-114” Zig-Zag Cemaatleri”ni şöyle tanımlıyor:

“Zig-Zag Grubu, gizliliğe önem vermekle beraber, onun temsil ettiği 60 milyonluk kitle, apaçık Batı yarımkürede yer almakta, Zig-Zag, Sieg-Saga ve KMA mektupları ile bu 60 milyonluk topluluğu 600 milyona çıkarmaya, akıl ve bilim yoluyla İslam’a çekmeye çalşımaktadır. Zig-Zag’ın oluşumu, Kıyamet’in ortanca alametlerinden biri olarak bildirilmiştir. Teorik-kozmolojik bilimle imana gelerek Müslüman olan Batılılar’dan oluşan Zig-Zag ile, Güneş’in “Batı’dan doğuşu” gerçekleşmektedir. İslam’ın Güneş’i, Bağdadi’nin de Hızır Tezkiresi’nde belirttiği gibi, şimdilik 60 milyonu kapsamak üzere artık Batı’dan doğmaya hazır. Ayetlerde bildirildiği gibi, “Allah, Batı’nın ve Doğu’nun Rabbi’dir”. Al-i İmran Suresi’nde belirtilen her iki Müslüman grup (Doğu-104 ve Batı-114 Cemaatleri) bu şifredendir. Doğu-104 Cemaati, “taklidi” imanlarını “tahkiki” imana çevirecek olan müminler; Batı-114 Cemaati ise, zaten bunu yapmış olanlardır. Güneş’in Batı’dan doğmasının sosyolojik sırrı budur. Böylece, Doğu-104 ve Batı-114 Cemaatleri’nin birleşmesiyle, ortak meyva  “Mehdi” ortaya çıkacaktır.

Hazreti Mehdi’nin ortaya çıkış amacı, Müslüman’ı, Müslümanlar’dan (daha doğrusu, süfyanistlarden) korumaktır. Doğu’da, ruhbanların, fukuhaların ardından giden atalarının tersine, ulema peşinden giden Doğu-104 Cemaati (Mehdistler) ile Batı’da onların hemdaşları olan Batı-114 Cemaati birleşecek, sofu süfyanistlerin Güneş’ini birlikte batıracaklardır. Güneş, Batı’dan doğacak, böylece Hakk, batıla galip gelecektir. Bu yeni dönemin Asr-ı Saadet’i, bilim, adalet ve refah üzerine kurulacak; mezhepler kaldırılacak; Sünnetullah (Allah Yolu) Müslümanlığı ihdas edilecek; kanlı savaşlarla yok edilen cehaletin, yobazlığın yerini, Doğu-104 + Batı-114 Cemaatleri’nin oluşturacağı tek standartlı “İslam” alacaktır. Bu standart şeriat, Dünya’daki tüm insanların Müslümanlığı gerçekleşinceye kadar sürecektir.”