HANS von AIBERG'İN ESERLERİ

Aiberg’in eserlerinden, Hızır Tezkiresi ve Zig-Zag Öğretisi konularını içermek üzere derlediğimiz yazı dizisi burada son buluyor. Bu yazı dizisinde, konuların bilimsel içeriğine girmeyip, sadece Hızır Tezkiresi ve Zig-Zag Öğretisi çerçevesi içinde kalmaya çalıştık. Daha önce de önerdiğimiz gibi, eğer okurumuz yukarıda yazılan konular hakkında asıl kaynağından bilgi almak ve bunlarla ilgili bilimsel verileri öğrenmek isterse, doğrudan doğruya Aiberg’in eserlerine müracaat etmelidir.

Hans von Aiberg’in eserleri, “Arz’dan Arş’a Sonsuzluk Kulesi”, “Arz’dan Arş’a Mir’aç” ve “Arz’dan Arş’a Evrenin Sırları, Sınırları” adlarıyla üç ayrı dizi halinde yayınlanmıştır. Aiberg, bu üç diziyi, “Birinci Band”, “İkinci Band” ve “Üçüncü Band” olarak adlandırmıştır. Birinci Band, “iki”; İkinci Band, “üç” ve Üçüncü Band, “iki” kitaptan oluşmakta ve böylece toplam kitap sayısı “yedi” olmaktadır.

Aiberg’in bundan sonra yayınlamayı planladığı, ancak bugüne kadar yayınlanmamış olan diğer bandları şöyle olacaktı: Dördüncü Band: “Cin - İnsan”; Beşinci Band: “Cin - Şeytan”; Altıncı Band: “Nur - Melek” ve Yedinci Band: “İlahi Katlara Bilimsel Mir’aç”. Ayrıca, seri dışı olarak yayınlanacağı belirtilen iki kitaplık bir dizisi daha vardı: “Çeyrek Kala / Çeyrek Geçe Kıyamet”. Bunun dışında, bir de, “Dinsel Sapıklık ve Horgörü” adında bir kitabının yayınlanacağı belirtilmişti. Ne yazık ki, 1991 yılında yayınlanan yedinci kitabından sonra, yukarıda sözünü ettiğimiz kitaplardan hiç biri yayınlanmadı. Buna, dört cilt olacağı açıklanan İkinci Band’ın yayınlanmamış olan dördüncü cildini de ekleyebiliriz.      

Bilim yoluyla İslamiyet’e sımsıkı bağlanmış olan sayısız Aiberg okuru, bu kitapların devamını ve onunla buluşacağı günleri sabırsızlıkla beklemektedir. Onunla yeniden buluşmak, sadece okurlarını değil, Aiberg’i bugüne kadar tanımamış olan Türk insanının hayat görüşünü tümden etkileyebilecek ilahi bir lütuf olacaktır.

Okurlarımıza fikir vermek amacıyla, Aiberg’in eserlerini, bölüm başlıkları ile birlikte aşağıda sunuyoruz: 

(Bu eserler, Kitsan Yayınevi, Ticarethane Sokak, No:41, Cağaloğlu, İstanbul; Tel: (212) 513 67 69 ve http://www.kitsan.com adreslerinden sağlanabilir.)