"ARZ'DAN ARŞ'A SONSUZLUK KULESİ" (1.Band - 2.Cilt)

Birinci kitabın devamı olarak sunulan bu kitap, Kitsan Yayınevi tarafından 1987 yılında yayınlanmıştır. Kitap, 1. kitabın son bölümü olan “Zerreler Alemi” ni daha ayrıntılı bir şekilde ele alarak başlıyor ve 10. bölümde tamamlanıyor. Böylece, iki ciltten oluşan “Arz’dan Arş’a Sonsuzluk Kulesi” bandı bu kitapla sona eriyor:

 

5. Bölüm: Zerreler Alemi:

 1. Zerreler alemi (Mikrokozmos)

 2. Atomun Derinlikleri (Planck Uzayı)

 3. Arz’ın Tabanı (Kuantlaşmanın Sonu)

 4. İkili Mizaç (Duality)

 5. Bilinç Bir Boyuttur (Kuantumda Beşinci Boyut)

 6. Akıllı Evren (Evrenin Bilinci)

 7. Akıllı Enerji: Cinler (İşgalci Parapsikoloji)

 8. Katmerli Bedenlerimiz (Tortul Fazlar)

 

6. Bölüm: Mücerret Alem (Takyonlar, Soyut Kütle):

 1. Arz’dan Çıkış (Hilbert Uzayı)

 2. Bir Başka Alem (Arz’ın Tavanı)

 3. “Hayal”in Matematiği (Soyut Cebir’in Bulunuşu)

 4. “Hayal” Bedenleniyor

 5. Mir’aç’ın İlk Adımı (Feinberg Uzayı)

 6. Büyük Buluşma (Hilbert-Feinberg Elele)

 7. Genel Takyonlar Teoremi (Aibergsche-Tachyo-Mechanismus)

 8. İvmesizlik (Negatif İvme)

 9. Bilim Tersine Dönüyor (Birinci Takyon Yasası)

 10. Kumdan Küçük, Kainattan Büyük; Şahdamarı’ndan Yakın, Arş’tan Uzak (İkinci Takyon Yasası)

 11. “Mele-i Ala”yı Dinlemek (Üçüncü Takyon Yasası)

 12. Meleklerin Uçması (Dördüncü Takyon Yasası: “Levitation”)

 13. Arş’a Uçuş (Meleklerin Çekim Merkezi)

Referanslar: A: “Tardyon”lar, B: “Lukson”lar, C: Öncü Takyonlar.

 

7. Bölüm: “Nur” ve Melekler:

 1. “Nur” Kudreti (Beşinci Takyon Yasası)

 2. Ebedi Enerji (Negatif Termodinamik)

 3. ”Nur” Üstüne “Nur”

 4. “Nur” Başlangıç Tekilliği Allah Kudretidir (Matematik Katlanma)

 5. Teksir Yasası (Multycopies)

 6. Melekler Ürer Mi, Türer Mi? (Artan Tiraj)

Önbilgiler: Melek Operatörler

 1. Meleklerin Yaşama Savaşı (Melek Mekanizmaları)

 2. Meleklerin Niçin Kanatları ve Biçimleri Vardır? (Rezonans Kanatları)

 3. “Haf”, “Saf” ve “Tavaf” (Mononükleus)

 4. Tesbih/Zikir İle Solumak (Mantra)

 5. Düşünce Fotoğrafçılığı (Fizik-Düşünce Etkileşimi)

 6. Zihin Maddeyi Etkiliyor (Psikofizik)

 7. Takyonlar Bulunuyor (Sonsuz Özenerjinin Uzantıları)

Referanslar: A: “Nar” Enerjisi, B: Sonsuz Özenerji Güçlüğü, C: Yahudi-Hıristiyan Ortak Yanlışı, D: Kozmik Seks ve Üreme, E: “Şıhab”lar.

 

8. Bölüm: Tünel-Esir-Süper Uzay:

 1. Tüneller (Worm Holes)

 2. Tüneller Alemi (Transspace),

 3. Arş Asansörü (Topolojik Tüneller)

 4. Süper Uzay (Super Space)

 5. Tüneller Mekanizması (Kuantum'da Tüneller)

 6. Tüneller Hiyerarşisi (Mini Tüneller)

 7. “Esir” Dinamiği (Ethero-Dynamics)

 8. “Esir” Fiziği (Etherische-Physics)

 9. On Boyutlu “Esir” (Polydimentional Ether)

 

9. Bölüm: “Akıl-Esir-Bilinç”, Ruha Doğru:

 1. Takyonik Akıl Teoremi (Takyonlara Dayalı Akıl),

 2. Süper Uzay Bilinçlidir (Toplu Bilinç)

 3. Akıllı Fizik (Physics Intelligence)

 4. Toplu Bilinçaltı (“Akl-ı Kül”: Tek Akıl)

 5. Kişiye Özel Sur Borucukları (Supplies Tunnels)

 6. Rızk İkmal Kablosu (Reserving Tunnel)

 7. Hazır Düşünce Paketleri (Holoplasma)

 8. Düşünce “Esir”i Bilinçlendirir (Teleideoplasma)

 9. Yasaksız Düşünce (Sibernetik Bilinç)

 

10. Bölüm: Misal Alemleri (Super Space, Hyper Space):

 1. Düşünce ile Biçimlenen Misal Alemi (Super Space)

 2. Misaller/Tasavvurlar Dinamizmi (Conandrum)

 3. Zamansız Uzay (Blok Evren)

 4. Sıfatsız Misaller (Neden-Sonuç Aynılaşması)

 5. Ruh Nerede? (Barisal Açmazı)

 6. Küçük-Büyük Farkı Kalkıyor (Banach-Tarsky Çelişkisi)

 7. Rüyalara Giden Tünel (Riyazat Tüneli)

 8. Rüya Mini Mir'aç'tır (Düşlerin Meknizması)

 9. "Halvet"-"Rüyet" Uyanık Uyku ve İçe Dönme)

 10. Tünelin İstismarı (Parapsikoloji ve Tünel)

 11. Hem Zırh, Hem Rüfai (Deri Direnci)

 12. Tünele Tırmananlar (Levitic Ascencion)

 13. Bir Rüyadan Filizlenen Yaratılış (Paracosmogony)

 14. Sonsuzluk Bilmecesi (The Infinity Paradox)

 15. Sonsuzluk Kulesi (Sonsuzun İflası),

 16. Elif Noktaları (Zig-Zag’ın Zaferi)

 17. Tesadüfen Yaratılmadık (Indeterminizm’in Çöküşü)

 18. Mutlak Misal Alemi (Hyper Space)

Referenslar: 1. Bilimcinin Çilesi, 2. Sonsuza vurulan Gem, 3. “Boson”ların Bulunuşu, 4. “Esir”  ve Bilinç, 5. Allah-ü Ekber.