“ARZ’DAN ARŞ’A EVRENİN SIRLARI, SINIRLARI (3. Band - 1. Cilt)”

Kitsan Yayınevi tarafından 1989 yılında yayınlanan bu kitapla, iki ciltten oluşacak olan yeni bir diziye başlanıyor. Kitap aşağıdaki konuları içermekte:

Referanslar: 1. Sevgi Değer Mi, Değmez Mi? 2. Okutman “Allah”tır, 3. Keşke Ümmi Olsaydım, 4. Bilim Müminin Kayıp Malıdır, 5. Bir Saatlik Cehalet 70 Yıllık Küfür Giibidir, 6. Bir Saatlik Bilim 70 Yıllık İbadete Bedeldir, 7. Hiç Bilimsiz Kur’an Olur Mu? 8. Bağdat Yolu, 9. Sora Sora Bağdadi Bulunur, 10. Yanlış Hesap Bağdadi’den Geri Döner, 11. Sapıtıp Gazaba Uğrayanların Yolundan Değil, 12. Zig-Zag Olayı, 13. Bizde Tebliğ Var, “Abese, Hümeze, Lümese” Yok, 14. Allah Misallerinin Muhatabı Olmak, 15. Tebliğ Nedir? 16. Hakk’ı Tebliğ, 17. Önce İnsanız, Sonra Kadın ve Erkeğiz, 18. Zarf ve Mazruf Arasında, 19. Niçin Gizlilik? 20. Bu Kitap!

1. Bölüm: Mikrokozmoloji (Klasik Kuantum Fiziği):

Zig-Zag Doktrini - Zerreler (Tanecik) Fiziği’nin “Z Dönemi” Programı (1900-1950):

 1. Atom Dünyasının Keşfi

 2. Klasik Kuantum Teoremi’ne Giriş

 3. Mikrokozmolojik Alanlar

 4. Çekim Kuvveti’nin Garabeti

 5. Elektromanyetizma

 6. Kaf Dağı Manyetik Fırtınaları

 7. Zayıf Çekirdek Kuvveti (Zayıf Etkileşim)

 8. Kütleli Vektör “Bozon”ları

 9. Güçlü Çekirdek Kuvveti’nin Keşfi

Ekler: 1. Atom Çağı’nın Takvimi, 2. Elektron Bilmecesi, 3. Hem İnsan, Hem Işık Hızı’nda Dalga Olabilir Miyiz? 4. “Nötrino” Denizi, 5. Genel “Bozon”lar, 6. Kuantum Kanalları (Tanecik Tünelleri), 7. “Şıvaz”, “Nuhas” ve “”Şıhab”lar.

2. Bölüm: Nüveler Mikrokozmolojisi (Neo-Klasik Tanecik Fiziği): 

Zig-Zag Doktrini - Zerreler (Tanecik) Fiziği’nin “Q Dönemi” Programı (1942-1972):

 1. “Kuark”lar Sahnede

 2. Kuark Enflasyonu, “Rişon”lar Önermesi

 3. “Gluon”lar

 4. “3 Kuvve Eder Bir Nüve, Rengi Kahve”

 5. Beyazın Da Beyazı Var: Kahverengi!

Ekler: 8. “Lepto-Kuark”lar Gündemde, 9. Kesirli elektri Yükü Sorunu, 10. Kuarklarda Üstün Kütle Garabeti, 11. Altı “Ya-Sin”, Üstü “Ta-Ha”dır Evrenin.

Referanslar: 21. “Z Dönemi” K. M. Allein Notları, 22. Zig-Zag İleri Teknolojileri, 23. Zig-Zag Süper Teoremleri, 24. “Gündüzün Üzerine Geceyi Sarıp Bürüyor, Sonra Ondan Tekrar Geceyi Sıyırıp Çıkartıyor”, 25. Kara-Küre / Kara-Gülle, 26. Sırlar Alemi’nin Sembolizmi, 27. “36 Kuark”.

 

 3. Bölüm: Birleşik Alanlar (Büyük Birleştirme Teoremleri, Süper Simetriler, Süper Teoriler)

Zig-Zag Doktrini - “Q Dönemi” Modern Tanecik Fiziği Programı (1950-1990):

 1. “Birleşk Alanlar” Denilince

 2. Elektro-Zayıf Kuvvet

 3. Büyük Birleştirme Teoremleri

 4. Standart Model

 5. Evrenin Evrim Evreleri

 6. Çekimin “Çektirdikleri”

 7. Normal, Paranormal, Transnormal Anomaliler

 8. Süper Çekim Teoremleri ve “Graviton”lar

Ekler: 12. Erken “Bozon”lar, 13. “Lepto-Kuark”lar, 14. Antimadde ve Simetriler, 15. Süper Simetriler.

Referans 28: “Yedi Mesani / Onbir Düğüm”.