“ARZ’DAN ARŞ’A EVRENİN SIRLARI, SINIRLARI (3. Band - 2. Cilt)”

Yedi kitaptan oluşan Aiberg’in eserlerinin bu yedinci ve son kitabı, Alem Yayınevi tarafından 1991 tarihinde yayınlanmıştır. Kitap, bir önceki kitabın devamı olarak aşağıda belirtilen İleri Bilgileri, Ekleri ve Referansları içermektedir:

İleri Bilgiler: 1. Tüme Varmak Mı, Tümden Gelmek Mi? 2. Evren Hattı Mı, Evren Yüzeyi Mi? 3. Öncü Yaylı-Sicim Teoremi, 4. Süper Yaylı-Sicim Teoremi (Süper Teorem-1), 5. Süper Teorem’in Matematiği, 6. Süper Teorem-2.

Ekler: 16. “Selam, Selam”, 17. Cennet’in Cifirsel Kaynağı, 18. Örümceğin Uzay-Zaman Örgüsü, 19. Örümcek Ağı Masal Mı, Misal Mi? 20. “Esma-ül Hüsna”daki “Esmele-i Hasene”, 21. Kozmik Bir Hafta Boyu, 22. Resüllerin Şefaat Aradıkları Din Günü, 23. Müslümanların Tesellisi, 24. “Sahih” Mi, “Sahte” Mi? 25. Ayet-Hadis Düellosu, 26. Allah ve Elçisi Düello Eder Mi? 27. “114”den “104”e Randevu, 28. Gölge Etmeyin, 29. Ambalajın İçinde Ne Var? 30. Zehir: Dinsel Sapma ve Horgörü; Panzehir: Dinsel Sadakat ve Hoşgörü, 31.Yerli Dekameron Hikayeleri, 32. “Rabbim! İlmini Arttırdığın Alimlerin Sayısını Arttırarak Ümmetçe İlmimizi Arttır”, 33. Kur’an Masal Değil, Misal Kitabıdır, 34. “Musalla” Mı, “Mesela” Mı? 35. Sırlar Alemi’nin Sembolizmi, 36. Berisi “Ya-Sin”, Gerisi “Ta-Ha”dır Evrenin, 37. “Tahayyun” ve “Tardiyyun”, 38. “The Sieg Saga of Zig-Zag”, 39. Zaman Gezmeni ile Evren Gezmeni’nin Yoldaşlığı, 40. “Cebel”ler ile Cebelleşmek, 41. “Hızır” Gibi Yetişmek, 42. “Vakta Ki Vakıa Vuku Bulduğunda”, 43. Onbir Düğümlü Sicim, 44. Beş Boyutlu Genel Relativite, 45. Altıncı Boyut: Kasırga Hortumu, 46. Ankebut Ağı, 47. İplik Gibi Çekilmek, 48. Yedi Mesani, 49. Fiziğin Birleştirilmesi (Onbir Boyutlu Teoreme Göre), 50. Determinizm’in Tarihçesi. 

Referanslar: 29. “İkra Bismi Rabbike”, 30. Ahsen-i Takvim Tohumu: “Alak”, 31. Rabb’in Ruhu’ndan : “Alak”, 32. Ahsen-i Takvim -Okuma Bağlantısı, 33. Beyin-Kalp Bağlantısı, 34. Akıl ve Duygu Bağlantısı, 35. Cennet ve Sevgi Bağlantısı, 36. Sevgi ve Barış Bağlantısı, 37. Sevgi ve Şefaat Bağlantısı, 38. Ateş, Nefret ve Cehennem Bağlantısı, 39. Sevgi ve Değer Bağlantısı, 40. “Ben” Yok, “Biz”  Varız, 41. “Habil” Kardeş, “Kabil” Kalleş, 42. “Bizcilik” ve/veya Ümmetçilik, 43. “Siz-Biz” yok, “Bizler” Varız, 44. Süfyanist Teokrasi, 45. Mehdist Nomokrasi, 46. Üçüncü Viyana Kuşatması! 47. Tersine Evrim, 48. Rahmet Okumak, 49. Okumanın Canına Okumak, 50. Tutturduğunu okumak, 51. Bildiğini Okumak, 52. Bilmediğini Okumak, 53. Münevver + Arif = Entellektüel, 54. “Oku”nun Muhatabı “Entellektüel”dir, 55. Üvey Eleştiri, 56. Özeleştiri, 57. Fırtına Öncesi Sessizliği, 58. Fırtına Sonrası, 59. Dört Geri, Bir İleri Vites, 60. Kur’an-ı Nur’an, 61. Kur’an-ı Kerim, 62. Kur’an’ın Konuşması, 63. Kur’an Nuru’nun Yedi Renk tayfı, 64. Kur’an’ın “Müslim”e Hitabı, 65. Kur’an’ın “Abid”e Hitabı, 66. Kur’an’ın “Mümin”e Hitabı, 67. Kur’an’ın “Zakir”e Hitabı, 68. Kur’an’ın Manaca Hitabı, 69. Kur’an’ın “Arif”e Hitabı, 70. Kur’an’ın “Alim”e Hitabı, 71. Arife Tarif Gerekmez, Ama Misal Gerekir, 72. Alimin İlmi Kur’an Misallerinden Türer, 73. Bilim, “Nokta” Misaliidir, 74. Yedi Lisan / Yedi İnsan, 75. Kur’an’ın Kimliği, 76. Kur’an’ın Kişiliği.

Oto-Referanslar: 1. “73 Takımlı Lig”, 2. Paylaşmak / Paydalaşmak, 3. “Sahibinden Satılık veya Kiralık”, 4. Siz Hancı, Biz Yolcu, 5. Yakına Randevu, 6. Yağlı İpi iplemeyenler, 7. “104”ler Cemaati, 8. “Ehl-i Kitab”ın İçindeki Cemaat, 9. “114”ler Cemaati, 10. Dördü Size, Beşi Bize, 11. “Batı Yakası”nın Hikayesi, 12. Batıl + Batın = 2 Batı, 13. Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Var! 14. Yan Yatarak Secde, 15. Örümceğin Yuvalandığı Ayetler, 16. Zig-Zag’ın Kur’an’daki Adresi, 17. Hamdele ve Besmele, 18. “Esmele” (Bism-i Malik, Bism-i Müstavi), 19. “Resele”, 20. Kıldan İnce, 21. Kılıçtan Keskin, 22. Zig-Zag’ın Hadislerdeki Adresi.