Hans von Aiberg'in Diğer Yazıları
Zaman Paradoksları
UFO’lar

“Zaman Paradoksları” Yukarı

Soru: Zamanda geriye dönüp dedemi öldürürsem babama ve bana ne olur?

Bu konuda üç ön kabul var. Bakalım hangisi doğru:
1. Dedem ölmüştür torunum doğmamıştır, zaman yolculuğu yoktur.
2. Zamanda hızlanırsam geleceğe giderim. Ama geçmişe asla gidilemez, çünkü ışık hızı aşılamaz.
3. Geçmişe de geleceğe gidilebilir.

Birinci şıkta babana dedene hiç bir şey olmaz, çünkü öldüremezsin. Biri ölüdür, ötekiler doğmamıştır. İkinci şıkta, gidip torununu öldürebilirsin (Ancak dedeni öldüremezsin).Üçüncü şık da gider dedeni de torununu da öldürebilirsin. Ancak onun da ÜÇ türevi var:

1. İndeterminizm ilkesine göre, "Belirsizlik" ilkesi, her bir şık için, her bir yol için BİR YENİ GELECEK çatallanacaktır der. Yolları çatallanan bahçe misali.
2. Determinizm ilkesi ise "Sadece bir gelecek biçimi" olduğunu söyler. Yani değiştiremezsin, dedeni öldüremezsin gibi bir şey... Bu ışıktan hızlı giden sistem için doğrudur. Oysa biz ışıktan yavaşız. Öyleyse indeterminizme bağlıyız. Şimdi bakalım başka bir yol var mı?

Elbette Kur'an'a bakacağız, başka hiç bir MİSAL yani kaynak veri yoktur. Sadece Kur'an. Ayetlere göre, "Dilediğimizin ömrünü kısaltıyor, dilediğimizin ömrünü uzatıyoruz". Yani, "Belirli bir ömür veriliyor" ama dilerse "Uzatılıyor". Bu ayetin uzun yorumları var. Örneğin, Hz. İsa, Hızır vb. belli bir ömre sahip. Diyelim 70 yıl yaşıyorlar. Hz. İsa relativite etkisiyle bize göre 2000 yıl yaşamış olacaktır (gelişiyle birlikte). Hz. Hızır ise 7500+350 yıl daha... Ama kendilerine sor sadece 70 yıl yaşamışlardır. Şeytan geçici olarak "Ölümsüz" kılınmıştır. Zamanı bir öne, bir geri akmaktadır. Dolayısıyla olduğu yerde bir yaşlanıp bir gençleşerek milyonlarca yılı bulan ömrünü sürdürüyor.

Bu ayetin bir başka yorumu ise "Levhi Mahfuz" bağlantılı. Yani ana bilgisayardan "Dede" öldürülebiliyor ya da öldürültülmüyor. Öyleyse "Dilediğimizin ömrünü uzatıyoruz" açıklık kazanıyor.

"Ben dedemi öldürürüm. İleride doğacak babam doğmaz".
Yanlış... 30 yaşında otuz kişinin katili, hatta anne-babasının dinden çıkmasına neden olan birini, bir insanı, Hızır ve Musa daha bebekken öldürdüler. Böylece bebek masum olarak Cennetlik oldu, cinayetler ve anne babasının dinden çıkması engellendi. Ama Allah o beşikte öldürülen çocuğun yerine "KLONLU" ona tastamam eşit "DAHA HAYIRLI" bir evlat verdi. Yani KATİL dedeni öldürebilirsin ama yerine hayırlı bir evlat olan BİRİ klonlanır. O da senin "HAYIRLI DEDENDİR"

Yolları çatallanan Bahçe, Kur'an'da KEHF suresinde de var. Hızır bir çocuğu öldürdü. Neden? Çünkü ileride "Büyümüş", anne babasını dinden çıkarmış ve KATİL eşkıya olmuştu. Ayet diyor ki, "Yerine BAŞKA BİR HAYIRLI EVLAT" verdik.

Kesinsizlik ilkesine göre, her zaman herkese bir gelecek vardır. Dedeni öldürürsen, paralel evrende bir başka KLONLU dede'den yaşam devam eder. Buna göre varsa soruların sor, çünkü ikinci şık asıl cevap olacaktır.

Soru: Yani ben dedemi öldürdüm. Kurşun kalbine girdi, öldü ve cenazesini yaptık gömdük. Oradan yeni bir dede "Merhaba" diyerek gelecek mi?

Hayır. Hızır ve Musa "ZAMANDA İZLERİ ÜZERİNE GERİ DÖNDÜLER". Katil adamın çocukluk halini bulup ÖLDÜRDÜLER. Çocuğun anne ve babası DEĞİŞMEDİ. Değişen KLONLU ÇOCUK, bu kez hayırlı bir evlat oldu. Yani geri dönüldü, oradaki o noktadan TARİH bir daha düzenlendi.

Soru: Klonlu çocuk nasıl ortaya çıkıyor?
O sensin biriniz iyi biriniz kötü. Karadelikleri anımsayalım: Dönen bir halka tekilliğe girdin. Ters yönden yörüngeye oturdun. Bir tur atıp aynı noktaya geldin. Bir daha geri döndün, o da ne, "Yola çıkmakta olan kendine rastladın". "Yolculuğunun nasıl geçtiğini anlattın". Bunların ikisi de KLONLU olarak sensin. İkiniz elele verip, bir tur daha atarsanız, yine "Yola çıkmaya hazırlanan İKİNİZE rastlarsınız. Sonra 4-8-16-32-64-128 tane olursunuz. Bunun üzerine KOZMİK KLONU idealize edelim.

Melekler Ordu falandır ya, işte sen de bir "ordu" oldun. Bunlardan hangisi HUKUKEN sensin? Örneğin dört Sen'den hanginiz Annenin babanın VARİSİ. Bunlar idealize deneyden öte "GELECEKTE GERÇEKLEŞECEK/GERÇEKLEŞTİ" şeyler.

KLONLU bir dede 2-4-8 gibi bir başka evrenden buraya ithal edilmiştir. Yani sen ise, o evrene buradan "GİZLİ DEĞİŞKEN" olarak geçersin. Bunu anlamaya bile zamanın olmaz. Çünkü bir karadelikten öteki evrene geçiş süreci bir saniyenin 400 milyonda-biri zamandır. Anlayabileceğin bir GENİŞ zaman dilimi değildir. Çünkü Allah, senin dedeni öldürmene "İZİN VERMİŞ Mİ?" Bakara 102. ayeti hatırla.

Evet gizli değişkenler "PARALEL EVRENLER ARASI" bir KARGO servisidir. Bu evrdende zamanda geriye gidip dedeni öldürürsen, paralel evrende, öldürülen dede yerine KLON gelir ve sen oraya geçmiş olursun. Çünkü dedeni öldürünce SEN DE yok olursun.

Yani Baban ve sen yaratılmamış olursunuz. Oysa yaratıldınız. O zaman öteki evrende yeniden İKİNİZ ve deden ile üçünüz "VAR olursunuz". O zaman öteki evren=YİNE BU EVREN olur. Çünkü tarihe müdahele, ALLAH'ın kontrolünden geçer. Hızır bile ondan emir aldığı için "TARİHE müdahale eder". Harut ve Marut'un BÜYÜSÜ kesin tutar. Ama bakara 102. ayet "Allah dilemedikçe TUTMAZ" demektedir ki, bu da aynı ayetin tevafukudur.

Soru: Ben zamanda geri gittiğimde, aslında başka bir paralel evrene gidiyorum doğru mu?

Gitsen de saniyenin 400 milyon biri zamanda gidiyorsun ve gittiğini anlamıyorsun. Orası=Burası olarak devam ediyor.

Soru: Ben bu evrende bildiğiniz kişiyim... Başka bir paralel evrende de zalim, katil, vs. kişi miyim?

"Eğer Allah dilediyse" yani seni bir şekilde "SİLDİ" ise, temizledi ise "İKİNCİ YAŞAM" gereği "TERSİ" bir A. oluşmuştur. Orada yine Hans vardır, babaannen, vs. Sadece bir tek NÜANS farklıdır. O da mesela, kirpiğinin birinin bir atomu eksiktir. Çünkü sonsuzda bir ihtimal, sonsuz tane evren yaratılmasına izin veriyor. Tıpkı bazıları da "Geri dönüşüm kutusu" gibi kısa bir anda orada yeniden kurgulanıyor.

Soru: Peki ben başka paralel evrende katilsem. Allah hangi “Ben”i yargılayacak katili mi, bu evrendeki “Ben”i mi?

Hızır'ın öldürdüğü “sen” olduğunu düşünelim. Allah seni "İYİ ANLAMDA AKLAMIŞ, SİLMİŞ". Yani YAZILI KADERİN bir istisna ile YENİDEN değiştirilmiş. Kaderin değiştirilmesi de KADERDİR. Kader değiştirilmiş son haliyle KADERDİR. Bu herkesin başına gelen bir durum değil, sadece ZAMAN GEZMENLERİNİN "Geri dönüşüm kutusu" için bir EVREN vardır. O kutu ise İKİ evren arasındaki "Ortak kutu" dur. Çünkü gizli değişkenler bu hemzemin geçitten birbirlerini öderler.

Soru: Zaman gezmenlerine (Ör: Einstein) Allah neden izin veriyor?
Allah nasıl ki ŞEYTAN'a bir yaşam türü verdiyse, kötülüğe izin verdiyse, Einstein'a da İZİN verdi. Zaten adı Ayn El Şeyyatin (Ayneşşeyyatin). Şeytan'ın çoğulu Şeyyatin'dir.


“UFO’lar” Yukarı

UFO'lar üç kademelidir. Birincisi Kargo, Dünya çekimine tabi, ikinci kademede ise Dünya çekimi üstünde (11 g). Üçüncü kademede ise "Geleceğe hızlanan" biçimi. Asıl saklı olanı (TARIK) ise madde-antimadde manyetik şişesiyle, ışık hızında gitmeyi dolayısıyla zamanın sonuna gelmeyi, aynı hızla geri sekerek, bir yaşına 14 yaş genleştirip seni geçmişe atar.

Bu tür iki kez kullanıldı. Kötüler (önce gelenler) ve iyiler (Sonra gelenler). Üçüncü bir şık daha yok.

Aslında bir tek MODEL var. Kaba, çan gibi olanı. Doğru olan bu. EN KABASI dosdoğru. Mesela gerçek bir resim belki de Edgar Cayce'ın adını yazıp ararsan bulabilirsin. Adamski’nin fotoğrafları da doğru.

Bir ÇAN gibi, disk gibi değil. Çan'ın yüksekliği bir birim ise eteği iki birim. Kaba olacak çok kaba, üç yuvarlak pencereli (Aslında 6 ama, arkası görünmediğinden üç dedim).

Adamski’nin fotoğraflarıyla Nazi UFO çizimleri aynı... Nazi UFO çizimlerindeki şema doğru. Bu Nur suresi 35. ayet ile Adiyat 1600 ayetlerine tam uygun. Bunları Yahudiler kendilerini saktlamak için şaşırtmaca yapıyorlar.

George Adamski'nin Çektiği Fotoğraflar:

Geri Dön     Yukarı