Hans von Aiberg'in Diğer Yazıları
Kur’an Dili - Kur’an Ayetleri’nin Yerlerinin Değişik Olması

“Kur’an Dili - Kur’an Ayetleri’nin Yerlerinin Değişik Olması” Yukarı

NEDEN ARAPÇA İNDİRİLEN KURAN DAHA SONRA "Kureyş lehçesine" ÇEVRİLDİ? Şunu da sorabiliriz? Eğer Kayı boyu değil de Kırgız boylarından biri Söğüt/Domaniç yaylasına yerleşseydi, bizim "İSTANBUL TÜRKÇEMİZ" ne olacaktı acaba? Diğerleri Oğuzca konuşurken biz de Kıpçak Türkçesiyle konuşacaktık.

Kur'an Arapça indi. Ama Haccacı Zalim zamanında değil şive, lehçe farkları yüzünden Resulullah'ın klanı (Kabilesi, Aşireti) olan KUREYŞ lehçesine çevrildi ve öylece harekelendi. (P, Ç, J, Sert V, G, Ö, Ü vb harfleri ortadan kaldırıldı. Pazar (Noktasız b ile yazılan) yerine Bazar dendi, Hazreç kabilesi de HazreCC oluverdi. Bajdaten kelimesi de Bastaten oldu, sert V yerine sürekli W kullanıldı, Gemel=Cemel=Deve ve GELDE=Celde=Cilde söğüt dalı ile vurulmması vb. oldu.

Kureyşçe (Beni İsmail) ile yakın akrabaları olan Kurayza (Beni İsrail) kabilesi ortak bir dil kullandılar (Kurayza, bkz. İbranice). Bu iki kabilenin görevi Hz. İbrahim'in yaptığı Kabeyi korumaktı. 360 put vardı. Ama Kurayza Yahudi kabilesinin ise Musevilik gereği bir FAZLADAN putu olan MENAT=Övülmüş (Diğerleri Lat=Lut ile ilgili, Uzza=Aziz... Ayetlerde Lat, uzza ve ÜÇÜNCÜLERİ OLAN MENAT diye geçer).

Böylece Sara soyundan gelen Kurayza kabilesi ile Hacer soyundan gelen Kureyş kabilesi kabenin korucuları oldular (Put sayısı 360 değil Menat ile 361'dir. 19x19).

Kureyş kabilesinden çıkan Mümin sayısı Resulullah'ı saymazsak iki-üçtür. O kabilenin Mekke Emiri Ebu Süfyan ve onun oğlu Muaviye ve torunu Yezid ile, Resulullah'ın mübarek amcaları olan "Ebi Cehil ve Ebi Leheb vb) gibi insanlar kutsanmıştır. Amr İbnül As, Sırf Kureyş ileri gelenlerinden olduğu için HAKEMLİK yapmıştır. Zalim Haccac ise onların medarı iftiharıdır.

Bu yüzden bizler, o sonuncunun harekelediği ve karmakarışık ettiği Kur'an'ı okumaktayız.

Kur'an ise EKSİK HARFLER ile doludur. (Bkz. Buhara ve Puin Kur'an'ları öncesi NIBTİ=Nebatiye alfabelerine) Bu durumda 19???

Bir örnek: Sure sayısı, iniş değil, tertip sırasında 114'tür. Yani nasıl olur da 19x6=114 deriz? Tevbe Suresi (113) ardından Son inen sure olan NASR (İza cae...) ÜÇ değil 5 ayettir. Başı Tevbe suresinin son iki ayetidir. Devamı amme cüzündeki şeklidir. Ve EN SONU DA MAİDE-3 içindeki "Kafirler bugün sizin dininizden ümidi kesmişlerdir, onlardan değil benden korkun. Bugün sizin dininiz üzerine olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı beğendim" İşte bu son ayettir, bir daha da devamı inmemiştir. Ama Maide-3 içinde ne işi var? Ama Tevbe suresinin son iki ayeti içinde başının ne işi var?

Maide üç şöyledir: (İyice dikkat ediniz!!!!!!)
"Leş, kan, Hınzır etler, Allah'tan başkası adına kurban edilen, vurulmuş, yukarıdan düşmüş, boynuzlanmış ve vahşi hayvan tarafından parçalanmış olanlardan, henüz canvermemiş olanları kesmek şartıyla, sunakta (Başka tanrılara) adanan hayvanlar ve faloklarıyla kısmet aramanız size haram kılınmıştır. Bunlar fasıklıktır. (Yoldan çıkarıcıdır)Kim açlıktan daralır ve günaha istekle yönelmeden bunlardan yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur. Çünkü Allah Bağışlayan Merhamet edendir."

NASR SURESİ:
1. Allah'ın yardımı ve fethi geldiğinde
2. Ve insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman
3. Rabbini överek tesbih et. Ondan mağfiret dile, çünkü o Tevbeleri çok kabul edendir.
4."Kafirler bugün sizin dininizden ümidi kesmişlerdir, onlardan değil benden korkun. Bugün sizin dininiz üzerine olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı beğendim."

BÖYLECE KUR'AN BİTTİ!

Fatiha 7 Ayet midir?
Hayır. Fatiha açılış demektir, ilk sure demektir. Oysa ilk sure kuşkusuz "Alak=İkra"dır yani Fatiha budur. Şimdi fatiha dediğimiz sure ise, 5 ya da 6. sırada inmiştir. Yani adı fatiha değil, HAMDELE'dir. Fatiha'nın "Sana şu 7 mesani'yi verdik" ayetiyle yakından uzaktan ilgisi yoktur. Fatiha 6 ayettir. Ama Haccacı Zalim öyle istedi, Fatiha adını koydu, en başa koydu, bir de başına besmele ekledi, OLDU YEDİ ayet! Neden diğerlerinde (Bakara, Elif, Lam, Mim Zalikel Kitab) başındaki bir fazla olarak sayılmıyor? Neden itiraz edilmiyor? Çünkü:

1. 114 besmele konusu suya düşecek.
2. Surelerin 114 tane olmadığı anlaşılacak. Koskoca Nur suresi sadece 35,36,39,40,41,42,43,44,45,46 ayetlerden ibarettir. Peki 35 öncesi aradaki 38.ayet ve 46 arkasındakilerle nasıl böyle kocaman bir Nur suresi yarattı zalimler... Kur'an için hanginiz 114 suredir, 28+lamelif=19 harftir Kureyş/Kurayza etkisi yoktur diyebilirsiniz?

Geri Dön     Yukarı