Hans von Aiberg'in Diğer Yazıları
Dünya
Pi Sayısı
300+9’un Sırrı

“Dünya” Yukarı

İlk vereceğim Rakim'ler, benim "Üni-ilk sınıftaki" beynime kazınmış değerlerdir. Statik değişmez rakamlar şöyle:

Dünya'nın ekvatordaki enlem uzunluğu: 40.077 km.
Dünya çevresinin boylam uzunluğu:40.009 km. (Her boylam illa illa ki coğrafik kutuplardan geçer.)
Dünyanın ekvatordaki yarıçapı: 6.378,5 km.
Dünyanın kutuplardaki yarıçapı:6.357 km. (Dolayısıyla dünyanın "İdeal bir kürre" değil, ELİPS olduğunu anlıyoruz. Kutuplardan basılmıştır. Basıklığın oranı ise dünya çapının 1/297'sidir).

Bu farklı oranlar bize "Küre gibi tek merkezli" değil; elips gibi "Çift odaklı" bir düzenekten söz etmektedir. Kutuplardaki aks (Axe, eksen) Kur'an'da bildirilen "Görünmez direk" misalidir.

Bir eksen çevresinde dönen bir ideal küre, açısal momentum gereği, eşlekte (ekvatorda) eksene göre savrulma oluşturur ve dünya kaçınılmaz bir biçimde kutuplardan basılarak bu ekvatoral genişlemeyi telafi etmek ister (Çünkü Dünya, toplam hacmı olan 1.083.320.000.000 kilometreküp değerini korumak zorundadır).

Bu arada bir ayet daha: "Görmüyorlar mı? Biz dünyaya geliyoruz ve KUTUP ÇEVRESİNDEN bastırıyoruz."

22,5 derece (Doksan'da dört dilim)
İkiyle çarpalım=45 derece (Doksanda iki dilim)
Dörtle çarpalım=90 derece (Doksanda bir dilim)
Sekizle çarpalım=180 derece (Tam açıda yarım dilim)
16 ile çarpalım=360 derece (Tam açıda bir dilim)
Demek ki Dünya ekseninin "Yamukluk" oranı 360 açı derecesine göre 1/16'dır.

Şimdi bir simülasyon yapalım: Kutuplardan basıklık oranı ile elips bir çift dünya modeli oluşturalım. Modellerden birini dik diğerini, Dünya ekseni 1/16 oranında eğik olduğundan, içiçe yerleştirelim. Bunların üzerinde de dönenceler ve ekvator çizili olsun. Basıklık ve eğiklik ORANLARI yani yerkürenin DOĞAL özelliklerini esas almak çok önemlidir. Çünkü ne Dünya ideal bir küredir ne de dünya ekseni dik değildir. Dik eksenli bir "Dünya küresi" ile onun üzerine geçirilmiş 1/16 oranında yatık dünya-küresini simülasyon/animasyon olarak üstüste getiriniz.

1. İki modeldeki iki yengeç dönencesi birden Mekke'nin/Kabenin üzerinde birbirlerine çakışacaktır. (Antipodu yoktur, çünkü iki halka bir tek o noktada değmişlerdir. Arkadaki antipodda ise değmemektedirler.)
2. Dik olan dünya modelimizin ekvatorunu eğik olan Yengeç dönencesi Mekke üzerinde kesmektedir.
3. 4. 5. Daha böyle bir çok rastlantı (!) kör tesadüf sıralayabilirim...


“Pi Sayısı” Yukarı

Pi sayısı nedir? Çevrenin çapa oranı değil mi? Evrende Mükemmel/ideal bir çember yoktur. Çünkü çember ve küre evreni dolduran çekim etkisiyle kutuplardan basıklaşır, ekvatora doğru yayılır. Gerçek olan budur! Bir başka gerçek de şudur: Evrende içaçıları toplamı 180 açı derecesi olan HİÇBİR üçgen de yoktur. Evren eğridir ya bir Riemann Küre üzerine çizersin ve içaçıların toplamının 270 açı derecesi olduğunu görürsün. Şöyle ki, ekvatordan her iki yandan 90 açı dereceyle giden iki boylam, kutupta yine dik açı olarak birleşirler. Bu üçgenin toplamı 270 açı derecesi ve/veya üç dik açıdır. Bunun tersine Lobatchevski'nin de içaçıları toplamı 180'den küçük üçgeni vardır).

"İdeal" değil ama "Evrensel pi sayısı" şudur: Hesap makinesine 9-8-7'yi yanyana yazınız. Kare kökünü alınız. Çıkan sayıyı 10'a bölünüz. İşte çekim etkisiyle her tarafı eğrilmiş olan evrendeki Pİ sayısı budur.


“300+9’un Sırrı” Yukarı

"Ehli Kehf" mağaralarında 300 yıl ve 9 fazlasıyla kaldılar. (309 yıl kaldılar.) Bu hesaba göre bir günün 7,416 saati kadar orada bulunmuşlar. Bunun relativistik zaman operatör sayılarıyla ilgisi vardır. Zaman dalgalarını (Ki bunu Terzion Balans diye bir aygıt ölçmektedir. Aygıt için referans arayan aletin mucidi Kozyrev'i linklerden arayabilir...

Zamanın "Neden" ve "Sonuç" uçlarının yani ses dalgası gibi sıkışma-gevşeme fazları da elbette her sinüzoidal dalga gibi bir pi sayısıyla ölçümlenmektedir.

Şimdi, neden 309 değil de ayette 300+9 ifadesi yer alıyor?
a) Bin yılda ay takvimi (Kameri, hicri) olarak güneş takvimine göre 9 yıl fazlalık çıkar.
b) Terzion Balans aygıtında neden-sonuç osilasyonları da osilaskopta her yüzyıl için 30,9 yıl değerini bin yılda ise 9 fazlasıyla 318,20222 değerini vermektedir. Bu değer ise bin yıl için 318.20222 yıla eşittir.
c) "Göreceli zaman ölçümlenmesindeki yöntem ise bu sayıyı pi sayısıyla çarpmakla belirlendiğine göre, bu iki sayıyı çarpıp sonucunu bulunuz. Bulduğunuz sayı bin yıl için geçen terzion birimidir. Sonuç bir günün kaç yıl olduğunu açıklar.

Geri Dön     Yukarı