026 - 28 Kasım 2001 Çarşamba

slm & slm hanifdaşlar


"Nuh Tufanı - Piramitler - Kozmik Düzendeki Değişme" Yukarı

Dünyada 12 bölge var. İkisi kutup. Nuh tufanı oldu... Tufan aynen Velikovsky'nin söylediği biçimde oldu. Jüpiter JAPETH'in gözünden Venüs (Ziggura) kitlesi NOVA biçiminde atıldı. Venüs gezegeni Güneş’e doğru ivmelendi. Tietz Baade (Titus) sayısına göre Merkür'den sonraki yerini aldı, eşel bozulunca asteroid kuşağının bulunduğu bir gezegen de parçalandı. Bu boşluktan istifade Venüs şimdiki yerine fırlarken, Dünya ile kozmik sürtüşmelere girecek kadar yakınımızdan geçti.

Dünyanın ekseni eğrildi... (Mevsimler oluştu böylece). Med-Cezir yüzünden sular kabardı, Dünya 200 metre kadar su altında kaldı. Daha sonra buzullar yeniden toparlandı, Venüs duruldu ve yerini buldu. Venüs öncesinde Dünya da Pangea'nın varlığına ilişkin işaretler var. Yani sanıldığı gibi bir milyar yıllık serüven değil, 15 bin yıllık bir süreç bu.

Dünyada Adem ırkının bir çok mutantları vardı:

1. Albinolar
2. Dezoksidan pigmeler (Çok koyu renkli aborjinler gibi)
3. Mongol mutantları (Kromozom hastalığı: Ayette mongol hastalığı "Bir kısım insanları Domuza ve Maymuna çevirdik" biçiminde... Burada Şebek/şibk=Mongol hastalığıdır. Diğeri de Hınzır hastalığı.

Bunun iki türevi var:

a) Yaban domuzu gibi simsiyah
b) Evcil domuz gibi pembemsi bembeyaz

Yani birinde pigmentler oksitleniyor diğerinde de tersi (Soymetal gibi davranıyor). İşte size bembeyaz ve simsiyah iki insan ırkı (Hınzırlar) ile Mongol mutantlar (Şebekler). Böylece üç ırk var burada... Çok beyazlar, çok siyahlar, çok sarılar. Tabi bir de MERKEZİ ırk (Bildiğimiz kafkasoidler ve Alpin ırkları).

Bu 4 ırk Nuh'un 4 oğluyla özdeşleştirilmiştir.

A) Hamiler (Afrikan ırkı)
B) Samiler (Merkezi ırk)
C) YAM (Yammiler ya da Kenan, şimdiki Mongol ırkı)
D) JAPETH (Yabguz, Yağus, Yavuz vb.)

Bunlar da maalesef ALBİNO ırkını oluşturuyordu. Tevrat ve Enouch'un kitabı Nuh için "Hiçbir insan benzeyişinde değildi, tuz kadar beyazdı" demektedir. Ve ekliyor "Dünya da bildiğimiz dünya değildi, adalar hiç yoktu" deniyor (Piyasada İdris'in kitabı diye biliniyor. Tabii tahrif edilmiş durumda). Bir kere İdris as. Nuh'dan öncedir. Nuh onun çocuklarındandır. Tevrat'a ne kadar güvenilir bilemem. Kul kalemi oynatınca böyle çelişkiler doğuyor işte...

Nuh tufanı öncesi uygarlıkları yazmıştık sanırım (Vedd, Nesr, Yağus, Yeüke,Suvaga vb.) Her biri bir uygarlığa aitti. 15 bin yıl önce bu uygarlıkların tümü sular altında kaldı. Sulardan öte, Okyanus plakaları altında kaldı demek doğru olur...

Piramit teknolojisi o günlerin mirası.

1. Mısır merkez
2. Batı Hüsufu (İnka-maya-azteca, Toltek, Zapotek vb.)
3. Doğu Hüsufu (Pogodalar, Çadırı andıran teknolojiler ve basamaklı piramitler)
4. Merkez Hüsufu: Babilonya kulesi

Mısır-Babil merkez kabul edilir. Mısır Piramitlerine ve Babil kulesine ikisine birden Ziggurat deniyordu (Zigur, Zigra, Zühre=Venüs adına yapılmıştır). Batı yani Amerika için Zacuali (Ziggunratın İnka'cası) denen basamaklı piramitler vardı. Merdivenleri tam 365 adettir. Her bir basamak çıkışınızda, Güneş’in yıl boyunca ufukta hangi noktalarda olduğunu görürsünüz. Sonra bir de Devler Sofrası var. Üç adet... En iyi bilineni Stonehenge. O da ZÜHRE=VENÜS için yapılmış. Yine 365 gün üzerinden bir dev burç (Çark) oluşturulmuş.

Piramitler ve pogodalar da aynı amaçla yapılmış... Zacuali için Ma-Noa (Suların babası=Nuh) bu kuleyi yaptırmış ve kendine inananlarla birlikte boğulmaktan kurtulmuşlar (İnkalar gemi yerine KULEYİ tercih etmişler. Codekslerinde Nuh tufanı olduğu gibi anlatılmaktadır. Dileyen bunları araştırıp okuyabilir).

Kur'an'a göre Zülkarneyn'in yolculukları bu Kuleler yönünde olmuştur. Amerika'ya gider (Orada adı Zelcoatl'dır. Maya dilinde ejder/drago gemisi demektir). Sonra Doğuya gider (Paskalya adalarının bulunduğu bölgeye), sonra da Yecüc-Mecüc seddi tarafına gider...

Elbette üç ile sınırlı değildir Züklarneyn seferleri... Kur'an ünlü üç taneyi göstermiştir (Nasıl ki yüzbinlerce peygamberden sadece 28'i ismen verilmişse, Zülkarneyn için de durum aynı... Bir çok yolculuğundan üçü anlatılmıştır). Dünyanın bu belli başlı merkezleri birer PİRAMİT ile anlatılmıştır ya da (Nazca düzlüklerinde olduğu gibi devasa işaretlerle). Ancak şuna eminiz ki, tüm Kuleler (Piramit, Ziggurat, Zacuali, Pogoda vb.) yılın belirli zamanlarında Sirius takım yıldızını göstermektedir.

Turan kavimleri Sirius'a "Akyıldız anlamında Karyalduz" diyorlardı. Samilerde ise değişik rivayetler vardı. Kimine göre Süreyya kimine göre Süheyl yıldızı adını alıyordu.

Bir dikdörtgen düşünün ki, ortasından PAPYON kravat gibi biraz büzülmüş, biraz kum saatini andırıyor sanki... Bu Orion’un gökteki görünümü... 7 yıldız da deniyor . Yunanlılar Avcı diyor.

Sirius ise çok farklı: Hatta inanılmaz efsaneler türetmişler. Tibetliler mesela: DOGON denen Köpek bir ırktan söz ediyorlar. Dogonlar Sirius'dan gelmişler Sözde (!) Küçük köpek ve büyük köpek takım yıldızlarındaki en parlak yıldız bu... Süheyl (Orion) ve Süreyya (Sirius).

15 bin yıl öncesine dayanan bir Tufan (Atlantis)'den söz eder Mısır Rahipleri... Kıtalar batar, kurtulannlar ise Timeus'a göre (Platon anlatıyor bunları) eski Mısırlılardır (Koptikler, Kıptiler Egyptis'ler). Platon (Eflatun)un yaşadığı yılları biliyoruz. 2000 yıl da MS. için bırakırsanız. 12.500 yıl önce Tufan ya da buzulların çözülmesiyle batık kıtalar fenomeni yaşadığımızı da arkeoloji doğruluyor.

Kur'an bize 5 put adı altında 5 kayıp uygarlıktan söz ediyor. Yağus=Aslan (Arapça Esed, Turanca Parslevon), Esed=Aslan olduğu halde Allah kelimesinde Yağusa (Yafes) olan aslanı tercih etmiştir. Daha önce Arş'ı taşıyan dört yüzü olan ve her bir yüzü İnsan, Aslan, Boğa, Kartal olan Kerrubilerden söz etmiş hatta bir de Hermetik gravür postalamıştım.

İnsan (Kova burcu amblemi, Vedd)
Boğa (Boğa burcu amblemi ve Yeüke)
Aslan (Aslan burcu amblemi ve Yağus)
Kartal (Akrep burcu amblemi ve NESR...) (Arapça bilenleriniz NESR ve NİSRA'nın KARTAL anlamına geldiğini link edebilirler).

İşte bu dörtlü arş taşıyıcı kerrubi (Mukarrebun) meleklerin oldurduğu bir QYTMYR'dir...Antik yunanca sphynx, Kur'an'da KÖPEKLERİ de mağazanın giriş bölümünde ayaklarını uzatmış duruyordu... (Kehf suresi ayetidir). Kıtmir yani köpekleri bir SFENKS'dir. Sfenksleri bilirsiniz. İnsan yüzlü (Vedd), boğa bedenli, Aslan pençeli ve kuyruklu, sırtında muhtemelen manatları (Kartal) olan bir yapı... (Kanatları kopuk olabilir).

Ejder yıldızı Güney Yarıküreden görülebilen bir yıldızdır (Güney yarıkürenin kuzey limiti olarak Angkor vat Pogodaları gösterilmiştir). Ejder=Draco. Paskalya adaları heykelleri de 10500 yıllık. Yani 10.500 yıla kilitleniyoruz sanki...

Jüpiterden kopup üzerlerine uzun yıllar boyunca gelen ve geldikçe büyüyen, sonra da kozmik sürtüşmeler oluşturan ve Nuh tufanı gerekçesi olan Venüs'ü gösteren Zigguratlar yapıldı bence... Orion, Draco, Sirius vb. bir yana... VENÜS kopmuş geliyordu ve AY'dan bir kaç kez büyük görünüyordu. Gelgitleri öyle güçlüydü ki TUFAN oluverdi (Velikovsky'nin bu fikrine güvenin ve World in Collision isimli kitabını okuyunuz).

Velikowsky'ye güvenin çünkü o bir ZAMAN yolcusudur (Einstein ekibinden. Einstein öldüğünde onun kitabını okuyordu). Yani orada yazılanlar DOĞRU olmalıdır, o kitap çok önemli... Çünkü Velikovsky BÜYÜK bir BİLİM ADAMI'dır. Gelecekte Venüs teorisi kabul edilecektir. O bunu ispatlamıştır. Jüpiter ve Venüs'ün atmosfer yapılarının tıpatıp aynı olması (Hele ki argon gazı oranı tıpatıp aynı)... Venüs sistemde TERSİNE DÖNEN TEK GEZEGEN'dir.

Bu onun oraya en baştan konmadığını, DAHA SONRA oraya geldiğini, yörüngesel (Sinüzoidal) gelişi sırasında negatif ivmelendiği ve dönü yönünün tersindiği belli olmaktadır. Hele ki, Mars ile Jüpiter arasındaki asteroid kuşağı (2000 iri diğer milyonlarcası ufak gezegencikler) malumunuzdur. İyi de bu gezegen niçin parçalandı?

İçtutunum yasalarına göre süredurumunu korumalıydı. Parçalandı, çünkü Jüpiter'i etkileyen NOVA (Fazla kütlenin dönme momentindeki değişmeler sonucu uzaya fırlatılması), asteroid kuşağını da etkilemişti. Yani orada bir gezegen vardı. Astronomik birim dünya-güneş arası mesafe olduğunda, 0 km Güneş ise astrobirimin 0,3 (Merkür) 0,7 (Venüs) 1,0 Dünya... Hatırlayacaksınız: 0-3-6-12-24-48-96... Bunlara 4 ekleyip sonra 10'a bölüyoruz. 0,4-0,7 böyle bulunuyor...

0.4 (Merkür), 0.7 (Venüs), 1,0 (Dünya), 1,6 (Mars), 2,8 ise O PARÇALANAN GEZEGEN. Yani Venüs'e yol verirken kendi gitmiş ve Neptün'ü de etkilemiş, astronomik birimleri kısmen bozmuştur. Aynıydı... Ama bir şeyler oldu. Vulcan yerine Venüs geldi. Bir gezegen parçalandı. Neptün (En dış gezegenimizdir. Çünkü Plutonun yörüngesinden daha geniştir) bundan etkilendi ve bir İSTİSNA olarak Tietz sayısında özel ayrıcalıklı bir duruma sahip. Vulcan ve Cupid hayali birer gezegendir. Pangea kıtaları gibi. Güneş sistemi de oluşurken TAŞLARIN matematiksel olarak yerine oturması için astronomlar "Vulcan, Cupid vb. gibi HAYALİ isimler kullanırlar. (Bu isimleri yunanlılardan alıyoruz tabii...)

Pluton sanıldığı gibi SON gfezegen değildir. Neptün yörüngesi uzun bir süre onu aşar ve Neptün en dış gezegen oluverir. Pluton ise içeride kalır). Güneş'in çapı ve kitlesi daha keşfi beklenen iki gezegene gebedir... Yani Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Asteroid, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Pluton dışında (Vulcan ve Cupid de olabilir). Yusuf babasına "Rüyamda Güneşi, Ay'ı ve 12 burcu/yıldızı bana secde ederken gördüm diyor.

Gezegen adlarına aldırmayın onlar relatiftir. Uranium=Uranüs, Neptunium=Neptun, Plutonium=Pluto gibi aynı mantıkla verilmiş isimler. Vulcan ve Cupid öylesine konmuş isimler. U, Ne, Pl.... sırasını ilerletin (Yunanca adlara bakınız) bunların üzerine İKİ gezegen daha koyunuz, çünkü on gezegen içinde Asteroid de var...

12. yıldız ise Yusuf'un kendisi oluyor. O yüzden 11 yıldızı diyor (Kendini saymıyor, çünkü kendine secde edemez). 12 kabile İsrael'in 12 çocuğunun adıdır. Rüyayı gören 12 kardeşten Yusuf’tur. Yusuf kendini saymıyor, kalan 11 biraderini kastediyor. Güneş ve Ay ise Baba ve Annesi oluyor.

Şamaş ERKEK TANRI'dır. KUMARA (Kamer) ise DİŞİ'dir. Ayrıca Astartee Baalbeki dişi tanrıçadır. (Ay tanrıça umay gibi). Mitra ise erkek tanrıdır ve RA içerdiğinden otomatikman GÜNEŞ'tir. İştar=Astarte'den geliyor. Vedd'lerde Sidharta anlamında... (Sider, Sitar, Sitare, Star, Stern, astarte, Sideral, Estella vb. sankritçe SİDERA, SİDHARTA 'dan geliyor. Farsça ve Kürtçe Sitare, İngilizce Star.

Arapça NECM=YILDIZ değildir. Ama artık o anlam yüklenmiştir. Gezegenler Kewkeb, Güneş=Şems. Güneş de bir yıldız değil midir? Ya da her yıldız bir güneş demek değil midir? GERÇEK anlamda yıldız ŞEMS'tir.

12. yıldızın keşfi için 50 yıl gerekir desem abartmamış olurum. Çünkü çok uzak. Güneşten ya da çevreden IŞIK almadığı için görünmüyor üstelik. (Gezegenleri bize gösteren GÜN ışığıdır. Ama 10, 11, 12 gezegenlerden bakınca, Güneşin büyüklüğü sıradan bir yıldız kadar olacaktır. Pluton'da olsaydınız, Güneş, biz Venüs'ü ne kadar görüyorsak o kadar uzak, küçük ve az parlak olacaktır. Yani arka fondaki yıldızlar içinde GÜNEŞ de bir noktacık olarak kaybolmuş olacaktır.

Topraksı gezegenler dışında kalanların tümü (gaz gezegenler) maalesef güneşten yararlanamadıklarından donmuşlanrdır. Ancak uydularında yaşanabilir.

Geri Dön     Yukarı