032 - 12 Aralık 2001 Çarşamba

Selam ve de selam,
Barış ve barış,
Sevgi ve sevgi,
Saygı ve saygı.


"Deccal-Lynx - Arş’ın Dört Direği - Cifir" Yukarı

Daha önce de sözünü etmiştik. O resim Tevrat kökenlidir. Kerrubi denen ARŞ taşıyıcı melekleri anlatıyor. Başları hemen ARŞ'ın altında dört direk gibi dört yüzleri var. Herbir yüz dörtyöne bakıyor ve birbirine bakıyor. Dört direkten birisi Aslan (Yağus), Boğa, Kova (Vedd) ve Kartal (Akrep) yani sfenks. İnsan yüzlü aslan pençeli, boğa gövdeli ve KANATLARI düşmüş bir SFENKS=Kerrubi'dir.

Deccal=Lynx.nLynx=Vaşak=666. Vaşak bir kuzuyu (Hızır) öldürecek, ama Hızır tüm mühürleri açacak. 7 Mühür. Şi'ra 666 sayılı istasyon, paralel evren kapısı. Oradan giren Lynx-666 ve orada yapılan Armageddon savaşı. Army=Ordu, Arma=Donanma, Geddon=Şira yıldızı ileri karakolu. Bu karakol Nur-36. ayetteki "Büyutin=Koloni evleri”... Burada 40'lar meclisi var. Başkanı da Hızır. İşte o yaratık (Beast) bu Lynx'dir ve Sphynx'e Şİ'RA'dan girecektir. Arş'ın ayağının BİR bölgesinden.

Evet şu gördüğünüz şekil, tasdik edilmeyen olarak "Kızıl gül Rose Croix'e hermetik bir amblem oldurulmuş. O Haç aslında DÖRT DEĞNEK (Tarot'taki değnekler, ikisi Joakim ve Boaz). Ama dört değnek=ARŞ'ın dört direği. Tepedeki Hermes ile anlatılan Arş'ın sahibi. Gül gibi masonik sembolleri atlar isek, izleyen kılıç biçimindeki yıldırım Zig-Zag TULE QAANAAK'ıdır (Bunu da bir ara ellerine geçirip Thule adlı bir mason derneği kurdular amblem oradan kalma). Dört direği (Haç diye göstermişler) soldan sağa sırayla, Boğa, İnsan (Kova burcu insan ile gösterilen tek özel burçtur), Kartal (Akrep burcunun asıl adı Kartal=Nesr=Nisra'dır) ve Aslan (Yağus, Yeuke, Nisra Vedd). İsterseniz bu putları zikreden ayeti bir daha yazalım:

Nuh 23: Dediler ki: "Sakın tanrılarınızı bırakmayın, ne Vedd'i, ne Suva'ı ve ne de Yeğus'u, Yeûk'u ve Nesr'i".

Suva (Suvaga, Şiva) ise İsa gibi Haçın ortasına kondurulmuş (Suva dişidir). Çünkü Masonik bu örgütün bunun kaynağı Tevrat'tır. Daha alttaki 7 yılan yedi mühürdür. Bunu da 6 kollu ve ortasındaki ile 7 kollu Yahudi şamdanına benzetmişler. En alttaki kadın ise Freja'dır ve Tevrat kökenli değildir (Germen Venüs'ü). Tuttuğu kuzeyli kalkanındaki 6 yuvarlak David yıldızı şeklidir ve başkaca bir anlamı da yoktur. Yukarıdaki yuvarlaktaki üç nokta ise hem masonluğu hem de 666 sayısını simgeliyor. 6 ve altına 66 yazıp öyle okuyacaksınız. Bu üç vav işareti ve/veya 666'dır.

Amon-Hoteb, İdris'in isimlerinden biridir (Emin+Hatib gibi). İmn=Amon. Hiyeroğlif'in okuma farkları vardır. Yani biri der ki bu şu harftir. Öteki egyptolog ise "Hayır bu şöyle okunur" diye halen tartışırlar. Athen, aton, Eton, Athin vb gibi). Hepsi aynı insan.

Çifir çizimleri bu daha ilk girişinin girişilmemiş şekli. Daha bir şey yazmadım ben. 50 yıl sonraki Meta-Matriss ve Geo-matrix'leri şimdiden vermeye başladım. Bunu ilk sizler alıyorsunuz, başkaca kimse bilmiyordu bunlar yayınlana kadar... İkiz kuleler ile umulan 10 yıllar söndü. 50 yıl biz öne geçtik o kadar. Aslında bizim 1938 yılında Alias Olof Adler tarafından, 3 asır öncesinden onanmamız gerekiyordu. Üç asır zaman bozuldu ve Ellisi kurtarıldı. Bu da bir kâr bin şükür...

Alttaki yuvarlak içinde iki tane küçük yuvarlak var. Alttaki iki küçük yuvarlak ve kadının iki göğsüyle 666 üç yuvarlağı bir ANAHTAR (Toplam 7). Kalkandaki yuvarlak sayısı da 7 MÜHÜR (Kilit). Yılanlar ise o 7 musibet... Başlarındaki fanuslar ise onların "Şimdilik ısırmalarını önlüyor". Onlar Cifir'e GEVİR diyorlar ve bundan çıkan üçboyutlu hologramlara da Gametria diyorlar. Amacım ARŞ'ı tutan dört meleğin dört yüzünün (Nuh putları) fenomenini göstermekti Tasdikten biri de Kerrubi'dir. Hatırlarsanız Kerrubiler dört yüzü olan (Aslan, insan, boğa ve kartal) ve dört tekerleği olup dört bir yöne giden ve de Hezekiyel (Zülkfil) peygamberi ARŞ'a taşıyan bir düzenektir. Daniken'in kitaplarında, Tevratta var.

Ben tutup da size bilinen Astronomi derslerini anlatmam... Utanırım... Burası Üniversite mi? Biz burada "Hiç bilinmeyenleri" yazmak için geldik. Bir ayeti alalım sonsuza kadar her gün yazalım, onun soniu gelmez, sonu gelmediği gibi de her gün AYRI bir ayet gibi okursun. Kur'an'ın bu güzelliği var... Tekrar ettiğimiz ayetleri her seferinde başka bir ayet gibi verdiğimin farkında mısınız? Hani Yusuf 111 gibi basit bir ayeti bile her seferinde değişik, yepyeni gibi veriyorum... çünkü Allah Mecid'dir. Mucid ve YENİLİKÇİ'dir. Kur'an'daki ayetleri de böyle indirmiştir. Onun için “Kul Rabbi Zıdni İlma” çok ama çok önemli bir niyaz. Benim gölge besmelemdir: “Rabbim ilmimi artır”... Allah Hızır'a bu niyaz sayesinde "LEDÜN” ilmini verdi.

O şemalarda Allah'ın verdiği o olağanüstü bilimi koklayabilirsiniz. "Unuturum diye acele etme, Kur'an'ın yavaş yavaş oku. De ki Rabb’im ilmimi artır”.


"Futuroloji" Yukarı

Oniki devlet değil 10 neden mi? 10 tanesi büyük konfederasyon, iki tanesi TURİZM devleti. Yani Enternasyonal Parkland'ı. Şöyle de diyebiliriz: On devlet BloCamPact=Blok+Kamp+Pact, iki tanesi de Blue+Camp(ing+international)Park ve BlueCamPicknicKamPark. Karışık kelimeler ama biri Antiland diğeri Atolland diye de biliniyor. Amazon bölgesi ve Güneydoğuasya-Pasifik bölgesi anlamında...

Amazon herkesin, özel bir devlet değil, Turizm devleti (Tüm yağmur ormanları ile birlikte.. İşletim hakkı oranın gerçek sahipleri olan Yucatan Maya'larından başlayarak Amazon İnka'larına kadar olan etnik grup...). Mülk onların kalan herkes turist... Yani o kızılderililere ALACAKLARI geri verilecek. Katledildikleri vb. (Hatırlayınız, "Ey Zülkarneyn bunlara (kızılderililere) ister iyilikle ister zulüm ile davranırsın...." ayetinde ikinci şık seçildi maalesef ve bunlar katledildi. İspanyol, Portekiz ve USA süvarileri sayesinde (!) kökleri kurudu... Amerika onlarındı zaten Mehdi geri verdi... Veya geçmişte Alias Adler vermişti ama Alois Hiedler verdirmedi. İşte bu zaman savaşları böyledir. Oldu mu olmadı mı? Olacak mı? Olmuşmuydu?

Adler sanki "Hızır"ın öldürdüğü çocuk gibi artık o yaşamıyor. Gelecekten kaçan hergele Alois Hiedler'dir. Adler'in yerine gelecek olan MEHDİ 'den ibarettir. 10+2 Dozen düzenini söylerken şunu da kastediyorum, O kitaplara inanmamız gerekiyor. Şöyle ki: "Kur'an onları TASDİK EDİCİ" gönderilmiştir.


"Kur’an - Hadisler" Yukarı

Bunun anlamı şu: Eğer yazılanlar Kur'an'a TAM uyum halindeyse, Tevrat ve İncil'dekiler DOĞRUDUR çünkü TASDİK mekanizmasıdır bu... Örneğin İncil "Allah bir"dir diyorsa BU TASDİK edilmiştir. Zaten çoğu yerinde BİR'dir diyor, ama bir kaç yerde ÜÇlendiğinden Allah ile işleri zor ve biz o tahrifatı TASDİK etmiyoruz. O yüzden size TASDİK ve AYRINTI olayını özellikle sunuyorum.

Yusuf 111. Gerçekten de onların kıssalarında üstün akıllılar için bir ibret vardır. Bu Kur'ân uydurulmuş herhangi bir söz değildir. Lâkin kendisinden önce gelen kitapların tasdiki her şeyin ayrıntılarıyla açıklayıcısı ve iman edecek bir kavim için hidayet ve rahmettir.

“... ve iman edecek bir kavim için hidayet ve rahmettir”. Bu iman EDECEK kavim de Hanifler'dir (Hadisler değil Hanifler). Dikkat ediniz kelimeye: İman E d e + C E K diyor, Et+miş et+ti, ediyor değil EDE+C E K.

Yani HADİS'lere İMAN edecek birilerinin çıkacağını (O dönemde hadisler daha yoktu, ayetler iniyordu sadece) mucize gibi haber veren Kur'an bu kez de. Hadisçilere karşı Hanifçilerin Kur'an'a iman edeceğini APAÇIK bildiriyor.

“Bu Kur'ân uydurulmuş herhangi bir söz değildir. Lâkin kendisinden önce gelen kitapların tasdiki her şeyin ayrıntılarıyla açıklayıcısı ve iman edecek bir kavim için hidayet ve rahmettir”.

Hidayet şudur: “Bu Kur'ân uydurulmuş herhangi bir söz değildir”. Rahmet de şudur: “her şeyin ayrıntılarıyla açıklayıcısı ve iman edecek bir kavim. "... huden we rahmeten li qawmin yu'minûn". Namazlarda en çok okuduğum ayetlerden biri... O iman eden kavim ne Hadisçi, ne Hafifçi Herifçiler değil Haniflerdi. Ötekiler ne anlar DETAY'dan ve hakederler mi Rahmeti? Biz onları severiz elbette ama onlar BİZİ SEVMEZLER.

Ali İmran 119: İşte siz öyle kimselersiniz ki, onları seversiniz, halbuki onlar sizi sevmezler, siz Kitab’ın hepsine inanırsınız, onlarsa sizinle buluştukları zaman "inandık" derler. Başbaşa kaldıkları zaman da kinlerinden dolayı parmaklarının uçlarını ısırırlar. De ki: "kininizle geberin!". Şüphesiz ki Allah göğüslerin özünü bilir.

Ali İmran 120: Size bir iyilik dokunsa fenalarına gider, başınıza bir kötülük gelse onunla sevinirler. Eğer sabreder ve Allah'dan gereğince korkarsanız, onların hileleri size hiçbir zarar vermez; çünkü Allah onları kendi amelleriyle kuşatmıştır.

Ağızlardından kinleri taşmaktadır, dişleri gıcırdamaktadır. çünkü Kur'an ayetlerine inanıyor ve oradan her detayı alıyoruz ve de UYUDRUK HADİSLERİ (Hadisen Yüftera) feri dönüşüm kutusuna gönderiyoruz...

Evet Hadisleri Kur'an tasdik ederse alırım inanırım. İncil ve Tevratı da... Ama Hadislerle İncil ve Tevrat asla bir değildir. Çünkü Allah'ın revaç ettiği "Kendinden öncekilerin tasdiki"dir. Hadisler ise Kur'an’dan SONRA gelmiştir ve TASDİK etmem mümkün değil, ayetle çelişmiş olurum... Hepimiz birer akıl ve izan sahibiyiz. Ayette böyle demiyor mu?

Hava ile su aynı anda bir yerde olmaz... Yalan ve iman da aynı yerde olamaz. Yalan (Yüftera) ve İman nasıl bir arada olur?

Yüzümüze karşı TV'de açık oturumlarda bile "Haklısın, inandık" dendi, arkadan da "Bu adam Hadis, sünnet düşmanı, alevi, vb. iftiralarıyla beni yerdiler. Yahudi ve Kilise ajanı olduğumu söylediler, Türk ve Kürt dediler, şarlatan dediler, ilkokul mezunu dediler neler neler... Ama hepsi "Haklısın profesör, bu hadisler uydurma, bu Sünnet de pek Kur'an'a uymuyor" dediler. Buna ben tanığım.

MEHDİ'nin birinci ve tek düşmanı (ikincisi yok) EBU SÜFYAN MİLLETİ'dir. Bunlar İBRAHİM MİLLETİ'nin düşmanıdırlar. İbrahim milleti onları sevse de onlar bizi sevmezler ve tırnaklarını yerler. Biz din sahibiyiz, onlar da KİN sahibi. Kinlerinden dolayı geberecekler.


"Kişisel Bilgiler" Yukarı

Atalay çok hoş bir soyadı. Müfide Atalay ve ailesi Kazan kentinde yaşayan Katatirstan'ın başkenti) bir ÇUVAŞ-Başkırt kırması aile... Onlara İdil-Ural Türkleri deniyor. Tataristan'dalardı ama tatar değillerdi. Rahmetli ve kardeşleri kızıl saçlılardı.

>Neden Atalay soyadını almadınız?

Hiçbir zaman SOYADI değiştirilmiyor. Çünkü o evrensel. Amerika'da yığınla Zilciyan, Fırıncıyan var... Selanikte YLavruoğlu (Yavriogli) var...MİRAS hakkı kaybolmasın diye dokunulmuyor. Metin Mert diye biliyoruz ama nüfus kağıdının altında bir bölüm var. Arka sayfada en altta "Önceki soyadı" diye... Benim ön sayfada Ayberg ve o dediğim yerde von Aiberg yazıyor. Yani soyadından kurtulmanız mümkün değildir, ama isim değiştirilebiliyor. İsmi Türk vatandaşı olunca aldım. Zaten başka türlü de verilmez ki. O dönemde "Evlatlık" idim. Bu imkanı bize veren (Aynı zamanda Naim Süleymanoğlu'na vb. veren) rahmetli Özal'dır. Bir saatte bakanlar kurulu emriyle Türk vatandaşı olabiliyorsunuz artık.

Geri Dön     Yukarı