094 - 17 Mayıs 2002 Cuma

Selam ve Selam sevgililer, Hanifcandaşlarım,


“Çift Çift Yaratılış” Yukarı

Hak ve gerçek çifti üzerine kısa örnekler. Sadece Allah bir ve ünik (eşsiz benzersiz, tek, yegane, biricik). Yaratan TEK yaratılanlar:

1. Çift (İlk çift)
2. Çiftin çifti (4)
3. Bunun çifti (8)
4. 16 çifti
5. 32 çifti
6. 64 çifti

64'ün tıbbi sırrını anlatayım. Bir aşılanmış yumurtadan EN FAZLA 64 klon elde edersiniz. 65 asla olmaz. Bu rakamı aklınızda tutunuz. İkiz, üçüz gibi bu 64üz'dür. Bir beden örneğine en fazla 64 ruh tahsis edilir. Mesela 16 ne demek? Ayete baktığımızda hayvanlardan 8 çift yaratıldığını söylüyor. 8 çift=16 .

En’am 143: Sekiz çift: Koyundan iki, keçiden de iki. De ki "İki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi, yoksa iki dişinin rahimlerinin kuşattığını mı? Eğer doğru sözlü iseniz bana ilimle haber verin".

Zümer 6: Sizi bir tek canlıdan yarattı; sonra o canlıdan onun eşini vücuda getirdi. Ve sizin için davarlardan sekiz çift indirmiştir. Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde, bir yaratıştan öbürüne geçirerek oluşturuyor. İşte Allah! Budur sizin Rabbiniz! Yalnız O'nundur mülk ve saltanat! İlah yoktur O'ndan başka! Hal böyle iken nasıl oluyor da gerçeğin tersine döndürülüyorsunuz?

Şimdi iki ayetten de KLONLAMAYI apaçık gördünüz mü? Ana karnından itibaren klonlanma. Hem de ilk klonlanacak hayvanın KOYUN olduğunu söylüyor AYET. ÖYLE OLMADI MI?

Kur'an budur, kendini sevenle oturur konuşur. Klonların ya da ikiz-üçüz her neyse her birinin Kalu Beladan elbette REZERV ruhları ve/veya bu ruhların mutlaka rezerv bedenleri vardır. Çünkü xi, yi, zi sanal koordinatlarının olduğu yerde otomatikman bildiğimiz x, y, z koordinatları da vardır. Yani xi gibi ruh koordinatının x gibi MADDİ BEDENİ vardır.

Biz dönelim ÇİFT gerçeğe... Önce 4 de duralım: Dördün ikisi: Madde ve antimadde... İkisi de tıpatıp aynı ama birbirlerine rastlamasınlar yokolurlar birlikte -1 ve +1 toplandığında sıfır (yok) olurlar. Birinin zamanı ileri akar diğerinin geri.. İki zaman toplandığında zaman yok olur. Bir çift foton çarpışırlar: Yeterli enerjileri varsa, örneğin bir proton (p+) ve bir de antiproton (p- yüklü) yükleri dışında herşeyleriyle AYNEN TIPATIP ve gerçekler. Bunu büyütelim: Karşımıza bir bizim maddi evren bir de ANTİMADDE evren çıkacaktır. Her ikisinde de BEN varım. Buradaki BEN maddeden yapılmış bedene sahibim, ötedeki BEN ise antimaddeden yapılmış bedene sahibim. İkimiz birbirimizi ASLA sonsuza dek göremeyeceğiz. Çünkü yanyana geldiğimizde küçük bir kıyamet olur ve birlikte yokoluruz. Yani ÖTEKİ SEN'i asla merak etmeyin, İKİNİZDE GERÇEK olduğunuz halde herkes kendi evreninde "BEN GERÇEĞİM" öteki yok! der. Ama proton ve antiproton gibi... İKİNİZ DE VARSINIZ! İkiniz de gerçeksiniz. Bir şey dışında gerçeksiniz. İki zıt (eşlenik) gerçek toplandığında SIFIR GERÇEK olur. Gerçek kalkar. Şimdi yeniden dörtlü gerçeğimizin diğer ikisine dönelim:

Bunlar da imajiner iki sayı: +kök içinde -1 ve - kök içinde –1. Bunlar da birbirlerini YOKEDER. İki zıt gerçeğin toplanmasından çıkan sonuç şudur: SIFIR GERÇEK. Zaten bizim madde ve antimaddeyi de katarsanız, oldu dört gerçek. Şimdi iki gerçeğe inelim. Biri REEL bir sayı mesela bildiğimiz 1, diğeri de kök içinde –1. İki gerçek de birbirini yok eder. Geriye yine sıfır gerçek kalır. “Külli nefsün zaikatül mevt” uyarınca, herkes ölecektir ama KARŞIT GERÇEĞİ İLE BİRLİKTE... Yoksa ölüm olmaz. Şimdi Gerçek (Sahi, Sahih, El Sah, Essah) çifti başka HAKİKAT denen gerçek tekliği başkadır. Her (çift) şey yok olur, geriye HAKK olan BİR TEK EL-HAKK yaratan kalır.

La Mevcude illa hu! La ilahe illallah! HU! Hüve! Ben ve sen birer gerçeğiz. Yaratılmış BEN ve SEN YOK olacak ama O (HU) DAİMA, Vacibülvucud mevcud olacaktır. "Allah tüm gerçeklerin üstünde HAK(ikat, yegane HAKK) olandır. Bu ve benzeri ayetlerin de sırrını buradan kavrıyoruz.


“Hadisler” Yukarı

Kedilerle ilgili ve kediler aleyhine bin SAHİH hadis on tane de Hadisi Kudsi palavra... Pardon, yani RİVAYET ederim. “Ebu Kellab (Köpeklerin babası) buyurdu ki, fareler köpeklerin dostudur”. Bu durumda kedilerin uzak meskun mahallere sürülmesi, Moontown kolonisine gönderilmesi şart olmuştur.

Böyle uyduruluyordu Hadisler. Çünkü 220 yıl HİÇ yazılmayan bir şey, 220 yıl sonra birden 6 KİTAP oluverdi. Ve bizim kutsal kitabımız da o oldu. 6 kitap, Kur'an'ı 7 kat muşambaya sardı. Her bir muşamba katı, 7 mesaniden birini örttü. Geriye HADİSLER kaldı. Neyse ki, ayetleri keçiler yiye yiye bitirdiyse de, hadislere dokunmadı keçiler.

Bir deneyin bakalım. 100 bin cümleyi on yılda ezberleyebilir misiniz? Üstelik Ravi zinciri şu bu diyerek ...


“Hanif İslam (Namaz - Mehdi)” Yukarı

"Niyet ettim ikindi namazının dört rekat farzını eda etmeye" dediğin anda yalan üstüne yalandan dolayı DİNDEN çıkıyorsun... Ve sağındaki amir melek "Keşke kılmasaydı bu namazı, eyvah azacak şimdi" der. İkindi namaz değil birinci yalan, Allah'tan başka kimse FARZ edemez ikinci yalan, 4 rekat olduğu üçüncü yalan.

Yani bir büyüğünüz misafir geldi ve siz yatsıyı kılacaksınız evinizde, onun arkasında. Üç büyük yalandan başka adam bir de İMAM ise maaşlı papaz arkasında namaz kılınamayacağı için dördüncü yalanı da işlemiş olacaksınız.

Kısaca namaz: ÜÇ vakitten birine niyet ettiniz. Allahüekber/Euzü besmele ve Allahüekber rüku. Allahüekber doğrul, Allahüekber secde et. Allahüekber otur. Allahüekber secde et.. Allahüekber ayağa kalk. Yine Fatiha mesela ve otur. Oturduğunda sünnet gereği "Zammı sure oku" sağa sola selam ver. Namazdan çık. Namaz bitti.

Namaz bittikten sonra elinizi açıp, Sübhaneke, Allahümme salli ve barik okuyabilirsiniz. Rabbinaları okuyabilirsiniz. Kamet, sela vb. dinimizde yoktur. İç ezan yoktur. Uzun uzadıya cuma duaları okumak yoktur imamın. Yani KAD KAMETİSSALATÜ KAD KAMETİSSALAH dediğimde "Kur'an'ın hangi buyruğunu" yapmış oluyorum veya tersi! İza nudiye yewmil Cumua. CUMA EZANINI duyduğunuzda hemen / derhal, çok acele cumaya koşun. SELA burada nerede? Bana gösterebilir misiniz yerini? Cuma 9 ve 10. ayetlerde NUDİYA, nida edilen ezan mı sela mı? Sela Resulullah'a yağcılıktan başka hiç bir şey değildir. Ölüm için sela verilmiştir (O da SESLİ olarak ilanattır. Konuşma biçiminde). Bu adeti almışlar Yezidiler, her şeye bir sela koymuşlar.

Diyanet sonradan önlem aldı da bu ses kirliliğinden kurtulduk. Ben Türkiye'me ilk geldiğimde deliye dönmüştüm. Birbirine makul uzaklıkta beş cami var ev civarında... Birisi ezana başlarken ötekisi onun bitirmesini bekliyor ve başlıyordu. O bitirince diğeri başlıyordu. Sürekli bir kamyon sesi gibi ezan okunuyordu. Hele sabah ezanı 5 camide, en az bir buçuk saat tutuyordu. Yılmıştım bu ifrat ve tefritlerden. Dinden ikrah ettirecekler insanı...

Kadınlar için ayakta elleri bağlamak... Ziynet örttürüyorlar güya kadınlarımıza... Erkekler ellerin aşağıya bağlıyor kendi ziynetini örtüyor sözde ve kadınlar da göğüs ziynetlerini örtüyor sözde. Neden kadınlar da alt ziynetlerini örtmüyor? Sorarlar adama! Kadınların saçlarını kapatacaksın. Erkekler açık gezecek başları ha? Olmaz öyle şey! Ya hep ya hiç. Ya ikisi de başörtü türban takacak, ya da ikisi de saçlarını açacak. Erkek namazda ellerini belden aşağı bağlayacak. Kadın bağlamayacak neden? Sadece cinsel tabusu olan bir maço erkek, kadınların GÖĞÜSlerini vurgulamaları için böyle bir tuzak hazırlamıştır. Hepsi bu. Namazda kadınlar hafifçe eğilirmiş (Hasta ve hamile için doğru), fakat özrü olmayan kadının rükuyu bu hafiflikte yapması demek, tembellik, hantallık demek. Modern kadın ve Hanif kadın Nadya Komaneci gibi spor yapar arkadaş! Akrobat gibi dal gibi olmalıdır. Yağlı şişman kadın devri kapanmıştır. Tembel, uyuşuk kadın devri bitmiştir. Jogging yapsın, jimnastik yapsın, rukuda HAFİF eğilmek ne demek?

Mehdi (Mighty) önce kıyas icmaül ümmet, fıkıhı kaldıracak. Sonra şeriat ve mezhebleri. Sonra da İslamı kaldırıp yerine HANİF İSLAMI koyacak... Bunun böyle olduğunu bir çok "Kıyamet alametleri kitaplarından" mutlaka duymuşsunuzdur. Mehdi=Mighty ve Resul=Adler (Adel: Prophet kelimesinin Skandinavcası... Rastlantıya bakınız!). Ama Resulullah anlamında değil. Risale=Kitap veren anlamında. Rasul kökenine benziyorsa da bu nüans farkı var.

Adler hem geçmişte yaşanmamış bir tarihi yaşar İKEN, hem aynı zamanda bir EHLİ KEHF OLARAK 300 yıl bir ara/mağarada şimdi yaşar İKEN, aynı zamanda aynı Adler şimdi bu satırları okuyor 300 yıl sonra ve Jana ile biyolojik radyosu da var ayrıca. Ve aynı Mighty inanılmaz bir şeye tanık olacak: Hz. İsa'yı GÖRECEK ve ikisi evrensel bir ikili olacaklar.

İkisi de Resul fakat artık RESULULLAH değiller, sıradan insanlar. Bir anda üç şey yaşamak tuhaf olsa gerek.

Düşünüyorum da Ashabı kehf de Adler gibi bir zaman boşluğu mağaraya sığınmışlardı. 8 saatliğine kaldılar. Sonra acıktılar. Bir dışarı çıktılar ki ne görsünler? 309 yıl geçmiş bu 8 saatte. Ayet diyor ki, "Ve SEN onları öyle (heykel gibi) donmuş görseydin, dehşetten arkana bakmadan kaçardın". Adler de işte 8 saatliğine öyle bir yerde İDİ, 8 saat sonra 310 yıl ötede DOĞDU. Filmi ters oynatalım:

1. 24.yy
2. Kehf mağarasında Adler
3. 1935'li yıllar: Hitler yerine Adler.

Yazılmamış tarih. GERÇEK ÇİFTİ. Biri varsa ötekisi de vardır. Biri olmadan ötekisi zaten olamazdı. Acaba MEHDİ (Hidayete ermiş) mi doğru kelime? Yoksa Mighty'nin geçmişe Arapça'ya transpoze biçimi mi? Çünkü bu konuda 1N=Wanen, Walhalla=Allahlaw, Mighty >>> Arapça en yakın anlamlı kelime olarak MEHDİ. Mighty, Might yani MAY yardımcı fiilinin “PAST tense”i... Almancası MAG/Möglich.

Dua eden de edilen de “bizler”dir. Kim dua ederse kendine de etmiş olur. Allah niyazlarımızı karşılıksız bırakmasın ve BİZLERİ ŞEHİD KILSIN. Çağlar ötesinde yaşayalım birer Ehli KEHF gibi, 8 saatte üç asır yaşayalım. Göz açıp kapayana kadar TAHTLAR ayağımıza gelsin. Amacım TAHT değil; Getiren... Yani bu kez ÜZÜM değil BAĞCI'yı istiyorum. Şehit için üç asır=8 saat. 24 saat ise 1000 yıl, bu demektir ki 1 gün=1000 yıl.

Şuna getiriyorum sözü... Ashabı Kehf mağarada bir gün (Gündüz=12 saat demek) ya da daha az kaldık" demektedir. 12 saatten az kalmışlar yani... Ayetin içindeki matematikten biliyoruz ki bu 8 saatten biraz az bir zaman. Uyku ne kadar sürer? Normalde 8 saat... Uyudular 8 saat ve uyandıklarında 309 yıl ÖTEYE taşmışlardı.

ADLER de böyle oldu. Mehdi bir ASHABI KEHF'tir. “Onlar üç kişilerdir dördüncüsü köpekleri”. İŞTE BUNDAN ibaret!!! “Onlar beş kişilerdir altıncısı köpekleri”. “Onlar 7 kişilerdir sekizincisi köpekleri”...

Kehf 22: Ashab-ı Kehf'in sayılarında ihtilaf edenlerden bazıları: Onlar, üç kişidir, dördüncüleri köpekleridir" diyecekler. Diğer bazıları da "Onlar, beş kişidir, altıncıları köpekleridir " diyecekler. Her ikisi de bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektir. "Onlar, yedi kişidir; sekizincisi köpekleridir" derler. De ki: "Onların sayılarını Rabb’im daha iyi bilir". Onları ancak pek azı bilir. Bu sebeple onlar hakkında bu bildirilenler dışında başka birşey sorma”.

“Bir şey sorma", diyor ayet. Acaba ne demek istiyor? Mağaraya (artık biliyoruz ki bu bildiğimiz bir mağara değil) 3+1 canlı, sonra 5+1 canlı ve sonra 7+1 canlı giriyor. 2, 4, 6, 8 HİÇ denmiyor, illa ki 3-5-7 deniyor. Bir şey daha var: Ayette "Üçtür, beştir dediler” denmiyor, “diyeCEKler” deniyor. “Diyecekler”, ne demek acaba?

Kur'an her çağın kitabı olarak MUCİZEDİR. 7 uyurlar geçmişte olduysa, 3 ve 5 uyurlar da GELECEKTE olacaktır. "Onların sayılarını Rabb’im daha iyi bilir". Niçin, çünkü benim gibi “geleCEK”de olacak şeye ŞİMDİ “Ha-vet” demem bana uygun. Ama Rabb’im “Ha-vet” demez. Bunun yerine "Onların sayılarını Rabb’im daha iyi bilir", der. “Onları ancak pek azı bilir”, der.

“Bu sebeple onlar hakkında bu bildirilenler dışında başka birşey sorma”. En iyisi siz ŞİMDİ sormayın...


“Hakka Suresi 44-46” Yukarı

44. Eğer (peygamber) bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı
45. Elbette onu kuvvetle yakalardık;
46. Sonra onun can damarını koparırdık (onu yaşatmazdık),

Candamarı yanlış, Resulullah kendi nefsinden konuşmamaktadır. Ona vahyeden bir kanal (Hablilverid) vardır. Eğer kendi nefsinden konuşup mesela HADİS falan ekleseydi, “anında VAHY akışını keserdik” anlamında... Kuvvetle yakalamak da eksik yazılmış. Bazen kıskıvrak da diyorlar ama buradaki 7 anlamından en basitini bir örnek ile açalım.

Güzelim bir kazak ya da hırka aldınız, ya da dokuma bir giysi. Ne güzel duruyor değil mi? Fakat yaramaz bir çocuk bir ipliğini çekiyor, güzelim kazak BÜZÜŞÜYOR... Ve artık deformedir, öyle kalacaktır. Bu örneği vermemin nedeni şu: Felç gibi şeyler, bizim bedenimizin (KAZAK) bir ipinin (sinirin) durumuna uğramasından başka bir şey değildir. Sinir ağımız doğrudan HABLİLVERİD'e ve buradan da kollektif bilinçaltına bağlıdır ama piyon elektriği belli nedenlerle TERSYÜZ olup da öylece kalırsa buna felç deniyor. Sinirlerden birinin kesilmesi de benzer sonucu doğurur. İşte kuvvetle yakalamak, insanı FELÇ etmek, yani bir tek İPLİĞİNİ çekip, tüm kazağı büzmekten ibaret. Sağ eli ise kullanan beynin SOL YARIMKÜRESİ'dir. Levokampüs. Hablilverid'in İÇ UZAYI aortdamarının dışı. İçi ise Vatiyn.


“Melek - Cin - İnsan” Yukarı

Meleklerde RUH vardır nefs yoktur bedenleri de hologramdır. Cinlerde Ruh vardır, nefs vardır bedenleri enerji tortuludur. İnsanlarda ruh vardır, nefs vardır ve ceset (madde) beden vardır. İlk cin'in adı CANN idi... Bunu çoğu kimse “cin”in çoğulu sanır Arapça’da... Halbuki Cann Sanskritçedir. Malaya'dan Kürtlerimize kadar CAN = RUH anlamında olduğundan başka ayrıca CAN+LI diyoruz. CAN =RUH'un sankritçesi (Farsça dahil tüm Hint dillerinde vardır). CANN ile Adem arasındaki fark şu: Cann'ın genlerinde adenin, guanin sitosin ve timin kombinezonları yok. Metan, amonyak, subuharı ve karbon oksitleri var. Farkımız bundan ibaret. Cann ATA CİN. Canane, dişisi.

Adem ve Havva'nın öyküsü aynen Can-Canan arasında da vardı. Tek fark: Bunlar Cennet'te değillerdi; Dünya’dalardı. Cennnetten kovulmaları gerekmedi. Şeytan dışında hiçbiri CENNETE gitmedi. Bir istisna ile sadece bir kere olmak üzere en fazla 275 bin km uzağa, AY'a gittiler o da PEYGAMBERLERİ idi ve onları götüren mekanik melekler Marriblerdi (Kerrubiler, melekden ziyade bir araca benzerler). Adem ve Havva ayrıca huri Cennet'te yaratıldı, ilk iki cins yeryüzüne indiler. Ama cinlerin Adem-havvası sayılan CANN ve CANAN ise DÜNYADA yaratıldılar ve oradan hiçbir yere gitmediler.

Geri Dön     Yukarı