162 - 4 Ağustos 2003 Pazartesi

Selam, selam tüm candaşlarımıza,


“Enerjiden Madde Elde Etmek” Yukarı

Madde çok yoğun bir enerjidir... Şöyle ki: En önce Big-Bang'den itibaren evren DÜZ BİR (Willem de Sitter) uzaydı. Salt enerji vardı. Sadece enerji ve hiç madde yoktu. Hiç bir madde yoktu. Orada ve o anda bir TEKİLLİK oldu. Yani Tanrı buyruğu bir tekillik oldu. TERCİH edildi. "Salt enerjinin bulunduğu bir evrene göre NEDEN Madde’nin de içinde bulunduğu KARMA (E=mc2) bir evren doğdu?

Neden madde, enerjiye göre TERCİH edildi?

Rabb’im dileseydi biz EBEDİ enerji kalırdık. Ama enerji ve madde birlikte (eşdeğerlik formülü uyarınca) VAR edildi. Canlı maddeye biyoloji (mesela insan) dersek; canlı enerjiye de CİNLER diyoruz. Böylece salt CİN'den oluşan bir VARLIK türü İLE BERABER, insan (Madde) da HALİFE olarak yaratılmış oldu.

Cinlerin SALT ENERJİ evreni DÜMDÜZ'ün içbükey kıvrılmasından oluşmaktadır. Sanki Dünya’nın çevresi KARA ve içi de GÖKYÜZÜ'dür. Cinler bu Sitter Uzayı’nın İÇİNDE (Oyuk Dünya’sında) yaşarlar. Bizim Dünya’nın içi, relatif olarak cinlere "GÖKYÜZÜ" gibi gelmektedir. Çevredeki atmosferimiz de onlara göre ÇEPEÇEVRE bir DAĞ gibi gelmektedir.

Bu dağın bazı sivri uçları vardır. Bunlardan 7 kaf dağı + Spil dağı = 8 Dağ diye söz edilir. Nuh'un konduğu dağ, Arafat, Amerika'da Meru (Spiel Mount) dağı, Kafkas dağlarının Kartalın tepesi... Bunlar cin (enerji) ile insanın (madde) temas noktalarıdır.

Zaman yolcusu/Tarık+naut/illa ki bu dağlardan birinde cinlerle HEMZEMİN GEÇİT oluşturur. Çünkü madde (UFONOT) ışık hızına hızlandığında ışık hızının %97’sinde bu ENERJİ insanlarla (cinlerle) aynı geçidi kullanır. Burada sorun, bir TRAFİK ışığı oluşturmaktır. Kırmızı yandığında zaman gezmeni geçerse, iyi saatte olsunlar hesabının tersine, bir cin ile çarpışır. UFONOT kendi ağırlığının 3 katına ulaştığından, Cinlere "Şahap/Şıhab" etkisi yapar. İkisi de kaza geçirirler ve muhtemelen kesin ölürler.

Şimdi yeniden soruya dönelim. Enerjiden madde yapılır mı?
Süreci ters tutunuz, veya ortasını bulunuz. Örneğin hem madde, hem enerji olan elementler var. Radyoaktif elementler... Bunların yarısı MADDE, kalan yarısı "Geçici madde=Enerji" durumundadır. “Yarı ömür” deniyor biliyorsunuz. O halde enerjiden madde yapmak için, illa ki kararlı element adalarını seçmek zorundayız. 164 no'lu element geleCEK'de sorunuzun yanıtı olacak olan ve enerjiden yapılan madde durumundadır.

Bir diğer yol da şudur: Diyelim ki bir ufonot yanına yarım kg radyoaktif madde aldı. Zamanda ileri gittiğinde bu yarım kg RA maddesi YARILANIR! Yani 250 gram olur. Tarık Seması’ndan zamanda geriye döndüğünde ise yanındaki bu RA madde, yeniden yarım kg olur. Sonra 1 kg olur. Sonra 2-4-8-16... İşte bu enerjinin MADDE olmasında dördüncü yöntemdir.

Alfa taneleri, biliyorsunuz, kurşun kaptan DIŞARI kaçabiliyorlar. İşte bu kaçan enerji EĞER (İF) geri çevrilirse >>> Fİ olursa, yeniden madde olur. Yani enerjiyi MADDE yapmış oluyorsunuz.

Genel ilke şudur: RA MADDE, termodinamik yönünde ZAMANDA İLERİ DOĞRU gittiğinde MADDEDEN ENERJİYE dönüşür. Süreci tersindirirseniz, ENERJİ MADDE olur.

İkisi aynı şeydir: Schrödinger'in Madde=Enerji dalgası ve/veya Broglie'nin "Enerjinin MADDE" dalgaları aynı şeydir. Madde eğer parçacık özelliğini kullanıyorsanız MADDEDİR. Eğer bunun titreşim özelliğini kullanıyorsanız dalgacık (enerji) durumundadır.

Madde LOKALİZE olmuş enerjidir. Yani bir noktada onu elinizde tutarsınız, ama öte yandan aynı MADDE bir dalgacık olduğundan evrene sığmaz (uzay yarıçapında elinizden kaçmış gitmiş olur). Eğer enerji lokalize oluyorsa, o maddedir. Eğer madde evren çapında ele geçmez biçimde kaçıyorsa, O ENERJİDİR.

Şimdi bu tüm bilgilerden sonra bir de laboratuar düzeyinde incelemek için deneme yapalım. Elimizdeki enerjiyi nasıl madde yapalım?

Öncelikle enerji de madde gibi sadece kuantlardan yapıldığından (dokusu tek olduğundan), önce iki şiddetli kuantı (enerjidir) çarpıştıralım. Derhal BİR ÇİFT MADDE olur, biri antimaddedir. Antimadde, ikizini bulur, birlikte YOKOLUP yeniden enerjiye dönüşürler. Bu noktada, TAM BURADA eğer antimaddeyi sistem dışına çıkarırsanız, geriye kalan ENERJİDEN ELDE EDİLMİŞ MADDE parçacığıdır. Aslında bu konu hiç bitmez. Öyle uzun ki... Yani kuant düzeyinde TEMEL ENERJİDİR. Enerji çarpıştığında bir çift MADDE olur.

Tüm kuantların özelliği şudur:
1. Parçacığı oluşturan enerji paketçikleridir (fermion). Madde fermionlardan kurulur. Elle tutulur, ışır, ısı verir vb.
2. Görünmeyen MADDE vardır ki bunların yapısına (Kuvvet alanının KUVVET'ini taşıdıklarından ve ışımadıklarından) BOZON denir.

Bozondan MADDE yapılmayı soruyorsanız, o zaman daha önce HİGGS bozonu (Tüm evreni yaratan ilk yoğun ATA bozon) konularını araştırmanız gerekecektir. O olguyu LABORATUARA almayı daha sonra zaten anlatırım. Dediğim gibi konu çok uzun. Yani soruların yanıtları Allah'ın şanına yakışır biçimde AYRINTILI ve kompleks. Sıkıştırmak bir şey ifade etmiyor.

Gereken, orada parçacık başına yüklenen enerji (Mesela Big Bang'in aşırı sıcaklığı vb) gibi hallerdir. Enerji fiziği maddenin BEŞİNCİ hali denen (5th state) plazma fiziğiyle bağlantılı olarak, enerjiden madde üretilebilir. Beşinci durum bize soğuk füzyon olanağı verir ve sonuçta, bu fusion basıncı altında dört protondan bir adet Alfa (Helyum çekirdeği) üretebiliriz vs. vs.


“Melekler” Yukarı

Meleklere iman! İmanın dört şartından ikincisidir. Allah'a iman ettikten sonra O vericiden ulaklık yapan ve tüm alemlerin oparatörleri olan, takyondan yapılmış, maddeleşemeyen (ama hologram olarak maddemsi görüntü veren), ışıktan hızlı, maddeden eksi yönde yüzmilyarlarca ton ağır (soyut kütledir), matris oluşturan (Saf-safiyyun vb.) ya da TEK olduğunda kanat sayısı artan bir NUR (sonsuz özenerji ) yaratıklarıdır.

Allah'ın onurlu kullarıdır ve nefsleri yoktur, sürekli ibadet-zikir halindedirler. Çünkü kendilerinde sürekli artan NUR (Ennoorgy) denen sonsuz özenerjiyi ya mültikopya olarak, ya kanat sayısı olarak, ya dev bir cüsse olarak veya sürekli ZİKREDEREK vermeye çalışırlar, yani dışarı vermeye çalışırlar.

Her insana sayısız melek verilmiştir. (Bir tek hücrenizde dahi bu yönetim vardır). Ayrıca kameraman (Kiramen) melek çifti ve küçükken bizi koruyan özel melekler vb. Dört büyük melek (C-A-M-İ) ve Arş taşıyıcıları (Kerrubi) vb bütün bunlara iman etmemiz istenmektedir.

Örneğin, mikrorganizmaların gözleri yoktur, birbirlerini MELEK (Müekkel meleği) aracılığıyla tanır. Akyuvar gider düşmanını bulur, veya tersi.

Geri Dön     Yukarı